Македонски   English   Shqip  

 Tеркови на потребна документација за 2020 година

(13.01.2020)
План за вид и обем на здравствени услуги за 2020 година за ПЗУ специјалисти, ПЗУ лаборатории ЛУ1 и ПЗУ специјалисти стоматолози...
повеќе

План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита...преземи

(10.10.2019)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2020 година...
повеќе

 

 • 1.План за вид и обем за Превентивна здравствена заштита...преземи
 • 2.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита...преземи
 • 3.План за вид и обем за Болничка здравствена заштита...преземи
 • 3б План за вид и обем (Дневна болница и стационар)...преземи
 • 4.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита очна хирургија, пластика и ТБЦ...преземи
 • 5.План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита...преземи
 • Збирен рекапитулар...преземи
 • Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури...преземи
 • Список на вработени по структура...преземи
 • Список на дејности...преземи

________________________________________________________________________

Tеркови на потребна документација за 2019 година

(27.12.2018)
Образец за пресметка по квартали  за 2019 година  .. повеќе

(31.10.2018)
Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година - 15 ноември 2018 година .. повеќе

(12.10.2018)
Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година .. повеќе

(12.10.2018)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2020 година...повеќе

 • 1.План за вид и обем за Превентивна здравствена заштита...преземи
 • 2.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита...преземи
 • 3.План за вид и обем за Болничка здравствена заштита...преземи
 • 3б План за вид и обем (Дневна болница и стационар)...преземи
 • 4.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита очна хирургија, пластика и ТБЦ...преземи
 • 5.План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита...преземи
 • Збирен рекапитулар...преземи
 • Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури за  2019 година...преземи
 • Список на вработени по структура...преземи
 • Список на дејности...преземи

 

 

Архива на теркови за потребна документација


 


 
Tеркови на потребна документација

Tеркови на потребна документација за 2021 година

(26.10.2020)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2021 година...повеќе

 

 • 1.План за вид и обем за Превентивна здравствена заштита...преземи
 • 2.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита...преземи
 • 3.План за вид и обем за Болничка здравствена заштита...преземи
 • 3б План за вид и обем (Дневна болница и стационар)...преземи
 • 4.План за вид и обем за Специјалистико консултативна здравствена заштита очна хирургија, пластика и ТБЦ...преземи
 • 5.План за вид и обем за Специјалистико консултативна стоматолошка здравствена заштита...преземи
 • Збирен рекапитулар...преземи
 • Преглед на нова опрема и нови дијагностички процедури...преземи
 • Список на вработени по структура...преземи
 • Список на дејности...преземи

 

Архива на теркови за потребна документација


 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини