Македонски   English   Shqip  


 
Albanska verzija

(18.02.2019)
Rritja e kuotave për barnatoret në vlerë prej 12.000 denarë për muajin shkurt

(06.02.2019)
Njoftim - Refundimi i mjeteve për miellin pa-gluten për fëmijët e prekur me sëmundjen e Celiakisë

(31.01.2019)
Njoftim Lehtësime ligjore për personat me të ardhura më të larta

(31.12.2018)
Njoftim  për siguruesit e shërbimeve shëndetësore

(28.12.2018)
Njoftim  për ofruesit e shërbimeve shëndetësore

(23.12.2018)
Njoftim - Rritje e buxhetit për barnatoret dhe metodologji e re e shpërndarrjes së kuotave

Konferenca per shtyp

(09.11.2018)
Njoftim - Aktivitet humanitar për dhurimin e gjakut "Zemra e Fondit"

(22.08.2018)
Njoftim - Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë përmes këtij Njoftimi e informon opinionin në lidhje me Kërkesën e parashtruar për mjekim spitalor jashtë shtetit për të siguruarin K.B për fëmijën K.E.

(16.03.2018)
Njoftim - Kuotat e barnatoreve dhe sigurimi i barnave me recetë që i mbulon FSSHM

Shkarko prezentimin këtu

 (31.01.2018)
Personat që realizojnë të ardhura të ulëta as këtë vit nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për t’u riregjistruar si të siguruar shëndetësor

(07.11.2017)
Njoftim - Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut "Zemra e Fondit"

(28.06.2017)
Njoftim - E drejta e kujdesit shëndetësor të domosdoshëm dhe urgjent për personat e siguruar të FSSHM-së, jashtë shtetit

(27.06.2017)
Raport vjetor Fondit per sigurim shendetesor per vitin 2016

(23.02.2017)
Njoftim - Rritje e sasisë së shërbimeve shëndetësore në vitin 2017

(21.02.2017)
Njoftim - Fondi për sigurim shëndetësor më afër pensionerëve

(31.01.2017)
Personat që realizojnë të ardhura të ulëta as këtë vit nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për t’u riregjistruar si të siguruar shëndetësor

(24.01.2017)
Njoftim-Rritet shfrytëzueshmëria e shërbimeve elektronike 35.734 persona të siguruar i kanë shfrytëzuar shërbimet elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor

(20.01.2017)
Njoftim-Rritja e sasisë dhe konsumit të barnave që qarkullojnë në treg Raporti vjetor i barnave për vitin 2016

(17.01.2017)
Njoftim-Nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik janë kontaktuar 68.502 pacientë

(13.01.2017)
Njoftim-Fondi e ndau vauçerin e 10.000 me rradhë për in-vitro 

(10.01.2017)
Njoftim-Në mënyrë të përshpejtuar zhvillohet realizimi i projekteve të lëmisë farmaceutike

(05.01.2017)
Njoftim - Buxheti i rritur i Spitalit të fëmijëve Kozle dedikohet për metodat e reja dhe për një kujdes shëndetësor me kualitet më të lartë

(04.01.2017)
Njoftim - Buxhet më të lartë për metodat e reja, barna dhe rritjen e vëllimit të shërbimeve shëndetësore 

Аrhiva e Lajmërimeve dhe njoftimeve 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro