Македонски   English   Shqip  

Видео туторијал за eлектронско поднесување на лично барање за рефундација на средства

Видео туторијал за електронско поднесување на Извештај за привремена спреченост за работа

Видео туторијал за поднесување на Е Барање за Боледување со Електронски ИСР образец

Видео туторијал за поднесување на Е - Барање за Боледување без Електронски ИСР образец

Видео туторијал за електронска заверка на Ортопедско Помагало

Упатство за надминување на најчестите проблеми на веб порталот на ФЗОМ...преземи

Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...превземи

Опис на XML датотека за прикачување на резултати од лабораторија за превентивни цели...превземи

Надополнување на корисничко упатство за превентивни цели (Вер.2.1)...преземи

Корисничко упатство за поднесување на датотека за превентивни цели преку порталот на ФЗОМ...повеќе

Техничка спецификација Превентивни цели- Фаза 1 - Структура на XML фајл...преземи

Корисничко упатство за поденсување на предлог за оцена за П-ПСР И извештај за спреченост на работа преку порталот на ФЗОМ...повеќе

Структура на XML фајл за преземање на Извештај за ИСР...повеќе

Корисничко упатство за поднeсување на барање за заверка на ортопедски помагала преку порталот на ФЗОМ...преземи

Корисничко упатство за поднесување на барање за биомедицинско потпомогнато оплодување преку порталот на ФЗОМ...преземи

Прирачник за работа со модулот фактури за ортопедски куќи преку порталот на ФЗОМ...преземи

Прирачник за работа за издавање и нарачка на помагала од ортопедски куќи и здравствени установи од дејноста  (ортодонција и протетика) преку порталот на ФЗОМ...преземи

Корисничко упатство за електронско потпишување на договори за 2014 година...преземи

Корисничко упатство за промена на избран лекар преку Веб порталот на ФЗОМ...преземи

Корисничко упатство за спроведување на електронски ЗО1 пријави преку веб порталот ФЗОМ...преземи

Видео презентација за начин на достава на фактури за аптеки преку Веб порталот на ФЗОМ...преземи

Корисничко упатство за достава на фактури од аптеки кои имаат договор со Фондот преку порталот на ФЗОМ...преземи

Корисничко упатство за достава на фактури од ПЗУ од општа медицина, гинекологија и стоматологија кои имаат договор со Фондот преку порталот на ФЗОМ...преземи


 
Е-Портал

Кориснички упатства за Веб портал

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини