Македонски   English   Shqip  


 

Miresevini!

Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë është themeluar me Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.25/2000, 34/2000 dhe 96/2000) për zbatimin e sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, si një institucion i cili kryen veprimtari me interes publik dhe autorizime publike të përcaktuara me ligj.

Nëpërmjet Ligjit për Sigurim Shëndetësor rregullohet sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe detyrimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e zbatimit të sigurimit shëndetësor... lexo më tepër

LAJMERIME DHE NJOFTIME PER PUBLIKUN DHE MEDIAT

(17.01.2017)
Njoftim-Nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik janë kontaktuar 68.502 pacientë

(13.01.2017)
Njoftim-Fondi e ndau vauçerin e 10.000 me rradhë për in-vitro 

(10.01.2017)
Njoftim-Në mënyrë të përshpejtuar zhvillohet realizimi i projekteve të lëmisë farmaceutike

(05.01.2017)
Njoftim - Buxheti i rritur i Spitalit të fëmijëve Kozle dedikohet për metodat e reja dhe për një kujdes shëndetësor me kualitet më të lartë

(04.01.2017)
Njoftim - Buxhet më të lartë për metodat e reja, barna dhe rritjen e vëllimit të shërbimeve shëndetësore

(15.11.2016)
65.328 të siguruar me sëmundje kronike u kontaktuan nga qendra e thirjeve e FSSHM-së

(10.11.2016)
Rritet interesimi për in vitro-ndahet  vauçeri i 1200-të in vitro për fëmijën e parë për vitin 2016

(07.11.2016)
Shfrytzueshmëria e shërbimeve elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor vazhdon të ketë trend rritës. 29,064 persona të siguruar i kanë shfrytëzuar shërbimet elektronike

(03.11.2016)
Paisje ortopedike do të jepen edhe në 332 barnatore me të cilat Fondi lidhi marveshje pas shpalljes së thirjes publike

(14.10.2016)
Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut “Zemra e Fondit”

(05.10.2016)
Ditët e hapura të Fondit për sigurim shëndetësor


Аrhiva e Lajmërimeve dhe njoftimeve 

LAJMERIME NGA FSSHM PER INSTITUCIONET SHENDETESORE

(07.12.2016)
Thirrje publike për subjektet juridike (shtëpitë ortopedike dhe institucionet shëndetësore - barnatoret) për lidhje të marrëveshjeve/anekseve të marrëveshjeve për dhënie të pajisjeve individuale ortopedike dhe pajisjeve të tjera ... më shumë

(04.01.2015)
Vendimi për ndryshimin e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2016 ... më shumë

 (01.12.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

 (07.10.2015)

Vendim për përcaktimin e çmimeve referente të barnave …...më shumë


 
(11.09.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

(11.06.2015)
Dorëzimi i të dhënave për realizimin e qëllimeve të mjekëve të mjeklësisë primare
...më shumë

NA NDIQNI:

 

 

 
Kërko


Video Prezentime për e-shërbimet të FSSHM

SERVISI "SIGURIMI IM" 


Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro