Македонски   English   Shqip  


 

Miresevini!

Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë është themeluar me Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr.25/2000, 34/2000 dhe 96/2000) për zbatimin e sigurimit shëndetësor të detyrueshëm, si një institucion i cili kryen veprimtari me interes publik dhe autorizime publike të përcaktuara me ligj.

Nëpërmjet Ligjit për Sigurim Shëndetësor rregullohet sigurimi shëndetësor i qytetarëve, të drejtat dhe detyrimet e sigurimit shëndetësor, si dhe mënyra e zbatimit të sigurimit shëndetësor... lexo më tepër

LAJMERIME DHE NJOFTIME PER PUBLIKUN DHE MEDIAT

(24.02.2021)
NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL1-COVID-19 nga mjeku i zgjedhur ...
më shumë

(14.08.2020)
Njoftim për personat e siguruar të Fondit dhe personat e autorizuar të institucioneve të kujdesit shëndetësor/personave juridikë të cilët kanë llogari transaksioni në Bankën Eurostandard AD Shkup ...
më shumë

(07.07.2020)
NJOFTIM - Reforma në kujdesin primar shëndetësor

(08.05.2020)
Njoftim - Për ISHP nga kujdesi shëndetësor specialistik - konsultativ

(30.04.2020)
Njoftim - Fondi i Sigurimit Shëndetësor, nga dita e nesërme 1 Maj, 2020  vë në funksion lëshimin  e barnave pa letër, përmes recetës elektronike e-Recetë për terapi kronike për të sëmurët kronikë.

(16.03.2020)
Njoftim - Masat e veprimit gjatë masës së parashikuar për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid-19 Koronavirus

(20.11.2019)
Njoftim  -Shënimi  i javës Botërore për përdorimin racional të antibiotikëve, 18-24 Nëntor 2019 

(08.11.2019)
Njoftim  - Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut “Zemra e Fondit”

(30.10.2019)
Njoftim  - Rritja e vlerës së kapitacionit dhe përmirësimi i kualitetit në kujdesin shëndetësor primar

(30.09.2019)
Njoftim  - Nga 1 Tetori 2019 barna me recetë - për çdo ditë gjatë muajit

(12.09.2019)
Njoftim Furnizim i rregullt me barna me recetë për të gjithë të siguruarit – heqja e kuotave për barnatoret

(10.09.2019)
Njoftim në lidhje me furnizimin e barnave me recetë

(02.09.2019)
Njoftim në lidhje me kuotat e barnatoreve

(06.08.2019)
Njoftim në lidhje me sigurimin e plotë të barnave që jepen me recetë në kuadër të Fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut

(18.02.2019)
Rritja e kuotave për barnatoret në vlerë prej 12.000 denarë për muajin shkurt

 

Аrhiva e Lajmërimeve dhe njoftimeve 

LAJMERIME NGA FSSHM PER INSTITUCIONET SHENDETESORE

(13.08.2021)
NJOFTIM drejtuar personave juridik të cilët porosisin pajisje ortopedike dhe ordinancave specialistike me veprimtari ortodonci dhe protetikë.

Njoftim për veprim nëse gjatë periudhës prej 06.08 deri më 11.08.2021 keni pasur problem me vendosjen e DATËS SË POROSISË në portalin e FSSHRMV-së ... më shumë

 

(08.01.2021)
NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL 1 - COVID-19 nga mjeku i zgjedhur ... më shumë

Formulari – UL1 COVID-19 ... merrni formularin

(26.06.2020)
NJOFTIM - për nënshkrimin e eRecetës me çertifikatë të kualifikuar digjitale (token) ... më shumë

NJOFTIM - për nënshkrim me çertifikatë të kualifikuar digjitale (token) të farmacistit/teknikut farmaceutik gjatë lëshimit të ilaçit me eRecetë ... më shumë

(19.06.2020)
NJOFTIM -  për aktivitetet e  ndërmarra nga Fondi gjatë periudhës së masës së dhënë për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid – 19 (Koronavirusit) në punën e institucioneve shëndetësore ... më shumë

(08.05.2020)
Njoftim - Për ISHP nga kujdesi shëndetësor specialistik - konsultativ ... më shumë

(31.03.2020)
Njoftim - për mjekët e përzgjedhur gjinekologë dhe stomatologë ... më shumë

(01.08.2018)
Njoftim për gjinekologet primarë ... më shumë

(19.03.2018)
Informacion në lidhje me kërkesat e Shoqatës së Gjinekologëve privat në Republikën e Maqedonisë ... më shumë

(07.02.2018)
Njoftim për ofruesit e shërbimeve shëndetësore ... më shumë

(07.12.2016)
Thirrje publike për subjektet juridike (shtëpitë ortopedike dhe institucionet shëndetësore - barnatoret) për lidhje të marrëveshjeve/anekseve të marrëveshjeve për dhënie të pajisjeve individuale ortopedike dhe pajisjeve të tjera ... më shumë

(04.01.2015)
Vendimi për ndryshimin e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2016 ... më shumë

 (01.12.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

 (07.10.2015)

Vendim për përcaktimin e çmimeve referente të barnave …...më shumë


 
(11.09.2015)
Vendimi për ndryshimin  e Vendimit për përcaktimin e sasisë mujore të mjeteve për institucionet shëndetësore që sigurojnë barna për personat e siguruar me barna që përshkruhen në recetë në mjekësinë primare nga Lista e barnave të rimbursueshme për vitin 2015 ... më shumë

(11.06.2015)
Dorëzimi i të dhënave për realizimin e qëllimeve të mjekëve të mjeklësisë primare
...më shumë

NA NDIQNI:

 

 

 
Kërko


Video Prezentime për e-shërbimet të FSSHM

SERVISI "SIGURIMI IM" 


Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro