Македонски   English   Shqip  


 
Користење на здравствени услуги во странство

Користење на здравствени услуги во странство во случај на упатување на привремена работа, со земји со кои има договор за социјално осигурување 

Правото на користење на здравствени услуги во странство во случај на упатување на привремена работа се остварува на основа на двојазичен образец, потврда, што ја издава подрачната служба на ФЗОМ, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Постапката како и потребните документи за издавање на двојазичниот образец, потврдата, е наведено во делот кај остварување на права на осигурени лица под VII. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО
  точка Б). 

Двојазични обрасци, потврди, за остварување на право на здравствени услуги по земји:

 

Држава

Обрасци, потврди

Австрија

МК/А1: МК/А 3  и МК/А 6

Албанија

РМ/АЛ 101: РМ/АЛ 123 и РМ/АЛ 128

Белгија

РМ/БЕ101 и РМ/БЕ128

Босна и Херцеговина

РМ/БиХ 1и  РМ/БиХ 4 или РМ/БиХ 4А

Бугарија

РМ/РБ 101 и РМ/РБ 114

Германија

Д/РМ 101, Д/РМ 111 и Д/РМ 123

Италија

Ит 1 и ИТ 3  или Ит 7

Луксембург

РМ/Л 101/102  и РМ/Л 128

Полска

РМ/ПЛ 101 и РМ/ПЛ 111

Словенија

РМ/СИ 1 и РМ/СИ 5

Србија

РМ/СРБ101 и РМ/СРБ 128

Словачка

РМ/СК 101: РМ/СК 123 и РМ/СК 128

Турција

РМ/ТР 1 или РМ/ТР 2 и РМ/ТР 4

Франција

SE 21-01: SE-21-04  и/или SE-21-04 А

Холандија

РМ/НЛ 111

Хрватска

РМ/ХР 1 и РМ/ХР 4

Црна Гора

РМ/МНЕ 101 и РМ/МНЕ 128

Чешка

РМ/ЦЗ 101 и РМ/ЦЗ 111

 

 

 [1] Осигурените лица на основа на обрасците, потврдите, се изедначуваат со осигурените лица на земјата во која престојуваат, односно ги имаат истите права и обврски во случај потреба од здравствени услуги.

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини