Македонски   English   Shqip  


 

Правилник за утврдување на привремена спреченост за работа

Правилници од 2006

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр. 30 од 2006 година)

Критериуми за дијагноситчките постапки и оцена на привремената спреченост за работа поради болести и повреди или потребата за нега на болен член од потесното семејство (Сл. Весник на РМ бр. 31 од 2006)

Правилници од 2009


Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр. 22 од 2009 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр. 58 од 2009 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр. 140 од 2009 година)

Правилници од 2010


Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр.44 од 2010 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр.81 од 2010 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (Сл. весник бр.81 од 2010 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (неофицијален пречистен текст)

Правилници од 2011

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа (пречистен текст) (Сл. весник бр.95 од 2011 година)

Правилници од 2012

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа и Критериуми за дијагностичките постапки и оцена за привремената спреченост за работа (Сл. весник бр.29 од 2012 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа и Критериуми за дијагностичките постапки и оцена за привремената спреченост за работа (Сл. весник бр.63 од 2012 година)

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа и Критериуми за дијагностичките постапки и оцена за привремената спреченост за работа (Сл. весник бр.138 од 2012 година)

Правилници од 2016

Правилник за одредување на привремена спреченост за работа и Критериуми за дијагностичките постапки и оцена за привремената спреченост за работа (Сл. весник бр.12 од 2016 година)

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини