Македонски   English   Shqip  


 

Kompenzime të institucioneve shëndetësore për vitin 2015

 

Kompenzimet e përcaktuara për IPSH

Kompenzimet e përcaktuara për Barnatoret

Kompenzimet e përcaktuara  për Laboratoritë LU-1

Kompenzimet e përcaktuara  për IPSH Stomtologjike Specialistiko-Konsultative

Kompenzimet e përcaktuara  për IPSH Specialistiko-Konsultative

Kompenzimet e përcaktuara  për Kirurgji të shikimit, Dijalizë, Kardiokirurgji, MANU

 
 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro