Македонски   English   Shqip  


 

Shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore jashtë shtetit në raste të referimit për punë të përkohshme, me shtetet me të cilat ka marrëveshje për sigurim social

Shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore jashtë shtetit në raste të shkollimit, trajnimit, profesionalizimit, udhëtimeve zyrtare ose private (turistik, vizita) dhe të ngjashme, me shtetet me të cilat ka marrëveshje për sigurim social

Shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore në Republikën e Maqedonisë me shtetet me të cilat ka nënshkruar marrëveshje për sigurim social

 

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro