Македонски   English   Shqip  


 

Листа на лекови кои паѓаат на на Фондот за здравствено осигурување

 Листа на лекови 2007

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.102 од 2007 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ-исправка (Сл. весник бр.104 од 2007 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.151 од 2007 година)

Листа на лекови 2008


Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.22 од 2008 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.100 од 2008 година)
Одлука на Уставен Суд (Сл. весник бр.75 од 2008 година)

Листа на лекови 2009


Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.95 од 2009 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.131 од 2009 година)

Листа на лекови 2010

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.44 од 2010 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.171 од 2010 година)
 

Листа на лекови 2011

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.61 од 2011 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.62 од 2011 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.99 од 2011 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.158 од 2011 година)

Листа на лекови 2012

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.42 од 2012 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.63 од 2012 година)
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.81 од 2012 година) -Пречистен текст
Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.159 од 2012 година)

Листа на лекови 2014

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.47 од 2014 година)

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.98 од 2014 година)

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.141 од 2014 година)

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.156 од 2014 година)

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.156 од 2014 година)

Листа на лекови 2015

Листа на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (Сл. весник бр.17 од 2015 година)

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини