Македонски   English   Shqip  


 

Ligji për mbrojtje shëndetësor

Me këtë ligj rregullohen të drejtat për mbrojtje shëndetësore për qytetarët, respektivisht të drejtat për mbrojtje shëndetësor dhe proçedura për shfrytëzimin e kësaj së drejte dhe sistemin organiyativ të sigurimit shëndetësor.

Të gjitha ligjet dhe ndryshimet mund ti shihni në mënyrë hronologjike më poshtë


Ligji për sigurim shëndetësor 31.07.1991

Ligji për sigurim shëndetësor  Gazeta Zyrtare nga 29.03.2012


 Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.46/1993) 

 
Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.55/1995) 

 
Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.10/2004) 

 
Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.84/2005) 

 
Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.111/2005) 

 
Ligji për ndryshim (Gazeta Zyrtare nr. 65/2006) 

 
Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.5/2007) 

 
Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.77/2008) 

 Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.67/2009) 

 Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.88/2010) 

 
Ligji
 për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr.44/2011) 

 
Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..53 / 2011)

 
Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..145 / 2012)

 
Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..10 / 2013)

 
Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..87 / 2013)

 
Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..132 / 2013)

 
Ligji 
për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..164 / 2013)

 Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..39 / 2014)

 Ligji për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..43 / 2014)

 
Ligji
 për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..10 / 2015)

 
Ligji
 për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..61 / 2015)

 
Ligji
 për ndryshim dhe plotësim (Gazeta Zyrtare nr..154 / 2015)

 

 

 

Vendimet e Gjykatës Kushtetuese për Ligjin për mbrojtje shëndetësor

 Vendim i Gjykatës Kushtetiese nr. 28/2007 (Gazeta Zyrtare nr115 / 2007) 

 
Vendim i Gjykatës Kushtetiese nr. 42/2006 (Gazeta Zyrtare nr10 / 2008) 

 
Vendim i Gjykatës Kushtetiese nr. 133/2009 (Gazeta Zyrtare nr69 / 2010) 

 
Vendim i Gjykatës Kushtetiese nr. 133/2009 (Gazeta Zyrtare nr101 / 2010)

 

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro