Македонски   English   Shqip  


 
Risi dhe komunikata ne KSH preventiv

(13.01.2014)
Komunikatë për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL -1...
shkarko

(07.08.2014)
Udhëzim për mënyrën e punës së mjekëve rural në shtëpitë e shëndetit ...shih më shumë

(26.12.2013)
Metoda e shërbimit për sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me personin e siguruar dhe me mjekët e tij amë ...shkarko

(03.10.2011)
Vërtetim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren për mënyrën e përfitimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë shtetit...shih më shumë

Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në Rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor...shih më shumë

Formularë për personat e siguruar...shih më shumë


Kërkesë nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin për lidhje të marrëveshjes për vitin 2013

Legjislacioni për kujdesin shëndetësor preventiv

Modeli i marrëveshjes për Kujdesin shëndetësor preventiv për vitin 2011...shih më shumë
Model i Aneksit të marrëveshjes për vazhdimin e bashkëpunimit për Kujdesin shëndetësor preventiv për vitin 2013 ...
shih më shumë

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro