Македонски   English   Shqip  


 
Соопштенија

 СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА И МЕДИУМИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

(23.12.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Оглас од МЗ за пројавување на интерес за дејност и закуп во ПЗЗ...повеќе

Воведување на втора смена за корисници на услуги во Подрачна служба Скопје...повеќе

(21.12.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Организирање на дежурни аптеки...повеќе

Листа на лекови кои можат да се пропишат од лекарите од дежурни служби...повеќе

(18.12.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Програма за волонтирање во Фонд за здравствено осигурување на Македонија за 2013 година...
повеќе

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, согласно програмата за волонтирање бр. 04-23233/1 од 17.12.2012  како организатор на волонтерската..повеќе

(07.12.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.25 од 2012 година...
преземи

(04.12.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Известување за осигурените лица
Фондот за здравствено осигурување на Македнија сака да ги извести сите осигурени лица дека заклучно од 1-ви декември 2012 година...повеќе

Одлука за утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба...повеќе

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите од дежурна служба...повеќе

(29.11.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Добро управување со лекови
Говорот на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија г. Јован Грповски по повод Промоција на Етичка рамка за добро управување во јавниот финансиски сектор во Република Македонија...повеќе

(23.11.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Промена на раководниот тим на ФЗОМ...повеќе

(16.11.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.24 од 2012 година...преземи

(09.11.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Промена на начинот на издавање на инсулинска терапија Одбележување на 14 ноември - Светски ден на Дијабетeсот Од 1 декември 2012 олеснување за 70,000 осигуреници,од кои 300 до 400 се деца под 14 години...повеќе

(07.11.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Унапредување на примарнатa здравствената заштита за осигурениците!
од 01.01.2013 новини во договорите за 2013 година...повеќе

(29.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Јавен повик за поднесување на барање за издавање на електронската здравствена картичка...повеќе

(17.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Сините картони заминуваат во историјата...повеќе

(17.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Инфо билтен издание бр.23 од 2012 година...преземи

(16.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Побрзо до услугите на ФЗОМ  - Електронски услуги на ФЗОМ...повеќе
преземи презентација (ppt) Е-осигурување
преземи презентација (pdf) 
Е-осигурување

(08.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Прва електронска услуга на ФЗОМ!  e-Трезор (електронско банкарство) за ЈЗУ
преземи соопштение за e-Трезор
преземи презентација (ppt) за
e-Трезор
преземи презентација (pdf) за e-Трезор

(08.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Обраќање на Директорката М-р Маја Парнарџиева Змејкова  на V-та национална конференција  за борба против рак на дојката...повеќе

(04.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Од октомври намалување на посети во здравствени установи на децата кои примаат хормон за раст од 24 посети годишно само на 5 посети годишно
..повеќе

(04.10.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Посета на Директорот на ФЗОМ г-дин Џемали Мехази на Подрачна служба Скопје при ФЗОМ..повеќе

(21.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
6-ти регионален форум на Фондови во Белград, Р.Србија ден 2...повеќе

(20.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

6-ти регионален форум на Фондови во Белград, Р.Србија ден 1...повеќе


(19.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

За работењето на истурените шалтери и присуството на ФЗОМ на регионалниот форум за Фондови ...повеќе


(17.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За прв пат прематурната ретинопатија ќе се лекува во Македонија...повеќе

Работилница „Листа на лекови на тпвар на ФЗОМ – пракса и искуства“...повеќе
Говор на директорот на ФЗОМ  Г-дин Џемали Мехази...повеќе

(11.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

За прв пат кардиохиршки операции на деца во Македонија...повеќе

(10.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Апликација за крводарителство „Биди Хуман“...повеќе

Инфо билтен издание бр.22 од 2012 година...преземи

(10.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пријави/одјави на работници на определено време...повеќе

(04.09.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за давателите на здравствени услуги за продолжување на важењето на договорите во 2013 година...повеќе

(30.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворање на истурен шалтер на ФЗОМ во Ѓорче Петров...повеќе

 (29.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Редовна годишна средба со матичните лекари...повеќе

(24.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворање на истурен шалтер на ФЗОМ во Драчево...повеќе

(23.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Во просторите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се одржа работна средба со  претставниците на Владата на Република Македонија на чело со Претседателот на Владата  м-р Никола Груевски...повеќе

(22.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 25/2012
за вработување на 1 јавни службеници во Фонд за здравствено осигурување на Македонија за следните работни места...повеќе

(21.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.21 од 2012 година...преземи

(10.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Граѓанинот на прво место
Едношалтерски систем –размена на документи по службена должност...повеќе

(01.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Рекорден број на лекови без доплата и работна средба со новото раководство на Фармацевтската комора на Македонија...повеќе

(18.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ѕид на срамот...повеќе
Табеларен приказ на раскинати договори на лекари од здравствени установи
поради повредa на договорните одредби со ФЗОМ...преземи

(18.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини за Електронската Здравствена Картичка...преземи

(17.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.20 од 2012 година...преземи

(03.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Право на итна и непходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ во странство...повеќе

(02.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Парламентарна Делегација  на Р. Косово во Фондот за Здравство...повеќе

(21.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.21 од 2012 година...преземи

(10.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Граѓанинот на прво место
Едношалтерски систем –размена на документи по службена должност...повеќе

(01.08.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Рекорден број на лекови без доплата и работна средба со новото раководство на Фармацевтската комора на Македонија...повеќе

(18.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ѕид на срамот...повеќе
Табеларен приказ на раскинати договори на лекари од здравствени установи
поради повредa на договорните одредби со ФЗОМ...преземи

(18.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини за Електронската Здравствена Картичка...преземи

(17.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.20 од 2012 година...преземи

(03.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Право на итна и непходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ во странство...повеќе

(02.07.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Парламентарна Делегација  на Р. Косово во Фондот за Здравство...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија  во соработка со Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора, како и со Сојузот на стопански комори на Македонија...повеќе

(10.04.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Акциски План за трансплантација...повеќе

(27.03.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа утврди потреба од ангажирање на волонтери со завршено минимум средно образование во Подрачните служби на Фондот заклучно до  31  декември 2012...повеќе

(22.03.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.16 од 2012 година...
преземи

(09.03.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За да продолжат да добиваат  сини картони во континуитет , Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги повикува сите граѓани со ниски приходи или без никакви приходи( За да продолжат да добиваат  сини картони во континуитет , Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги повикува сите граѓани со ниски приходи или без никакви приходи...повеќе

(07.03.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Прифаќање на старите обрасци (упати)...повеќе

(05.03.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Објавен Конечен извештај на Државниот завод за ревизија за финансиското работење на Фондот за здравствено осигурување за 2010 година...повеќе

(02.03.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Фондот за здравствено осигурување Ве известува дека почнувајќи од денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување...повеќе

(20.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Движење на пререгитрацијата
Од почетокот на пререгистрацијата на невработените лица (лица со ниски примања), за времетраење од 20 дена , 36.787 носители на здравствено осигурување од вкупно 221.130, извршиле пререгистрација во сите подрачни служби. Тоа изнесува  16.6%...повеќе

(14.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Инфо билтен издание бр.15 од 2012 година...
преземи

(14.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Радиодијагностика и упатување...повеќе

(07.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Движење на пререгистрацијата
Од почетокот на пререгистрацијата на невработените лица (лица со ниски примања), за времетраење од 1 недела..повеќе

(07.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Преговори со ЈЗУ за 2012..повеќе

(06.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа утврди потреба од ангажирање на волонтери...повеќе

(02.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Известување за партиципација за специјалистичко консултативна здравствена заштита .. повеќе

(01.02.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ПОВИК за нова регистрација за здравствено осигурување на лица кои имаат пониски примања, а не се вработени ниту тие, ниту било кој член на нивнoто семејство (брачниот другар и деца до 18 години или до 26 години доколку се на редовно школување)...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Носители на здравствено осигурување и членови...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Програма за работа на ФЗОМ за 2012 година...
повеќе
Резиме за програмата за работа на ФЗОМ за 2012 година...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ревидирање на цени на лекови...
повеќе

(20.01.2012)
Волонтирање во ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

(13.01.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Помошни алатки при упатувањето на пациентите на повисоко ниво на здравствена заштита...повеќе

(13.01.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Една година Трезор во ФЗОМ...повеќе
Придобивки од воведување на Трезор во ФЗОМ...повеќе

(11.01.2012)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Реализирани активности на ФЗОМ за 2011 година...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини