Македонски   English   Shqip  


 

Raporti mbi realizimin e kontrollit financiar rreth dhënjes së shërbimeve shëndetësore në Instirucionet Publike Shëndetësore (IPSH)

Raport mbi realizimin e kontrollit financiar rreth dhënjes së shërbimeve shëndetësore në ISHP për periudhln prill - qershor të vitit 2015...shkarko

Raporti gjysmë-vjetor nga kontrolli finansiarnë IPSH

Извештај од извршени финансиски контрола во здравствени услуги за период 01.01.-30.06.2015 година... преземи

Raporti kuartal nga kontrolli finansiar në IPSH

Janar- Mаrs të vitit 2015 (shkarko)

Raporti vjetor nga kontrolli finansiarnë IPSH

Јanar - Dhjetor të vitit 2014 (shkarko)

Raporti kuartal nga kontrolli finansiar në IPSH

tetor - dhjetor  2014  (shkarko)
qershor- shtator 2014 (shkarko)
prill - korrik 2014 (shkarko)
јanar - mars 2014 (shkarko)

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro