Македонски   English   Shqip  


 
Новости-Аптеки

(19.05.2017)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.06.2017)...повеќе

(01.06.2016)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.06.2016)...повеќе

(16.02.2015)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.03.2015)...повеќе

(29.10.2015)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.12.2015)...повеќе

(17.11.2014)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 20.11.2014)...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(26.12.2013)
Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари...преземи

(14.03.2013)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.04.2014)...повеќе

(13.09.2012)
Ве информираме дека се воведени нови шифри за подрачните служби при ФЗОМ. Измените на техничкото упатство за ПЗУ Аптеки се однесуваат на корекција на табелта на подрачните служби на ФЗОМ (стр. 20 од упатството)...повеќе

(05.09.2012)
Известување -Најчесто појавувани грешки при датумските контроли на фајлот за рецепти од ПЗУ Аптеки...повеќе

(02.08.2012)
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 01.08.2012)...повеќе
ФЗОМ-Образец ГЛБД (Генерички лекови без доплата) (со важност од 10.04.2012)...преземи 

(17.01.2011)
Фондот за здравствено осигурување на Македонија поканува на работна средба во централата на Фондот претставник од Вашата програмерска фирма која го одржува софтверското решение на ПЗУ аптеките кои имаат договор за работа со
Фондот...повеќе

(01.11.2011)
Техничко упатство (01 Ноември 2011) за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарна здравствена заштита и начинот на генерирање на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец на електронски медиум

Напомена:
Техничкото упатство треба да се применува од 01.11.2011 година и согласно дадениот дополнителен  рок од 30 дена за преработка на софтверските решенија, краен рок за примена на новото упатство е 01 Декември 2011 година. Ова значи дека од 01.01.2012 година електронските фајлови за реализираните рецепти треба да бидат во согласност со новото техничко упатство.
ФЗОМ ќе ги прифаќа двата формата на електронски фајл за реализирани рецепти за месец ноември 2011 година.

За сите рецепти кои се пропишани на стариот рецептен образец, а се реализираат после 01.12.2011 година во електронскиот фајл новите полиња треба да се пополнат со нули согласно нивната големина и формат.
Најчесто поставувани прашања за техничкото упатство

(01.11.2011)

Упатство за новиот рецептен образец за пропишување на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ..
повеќе

(03.10.2011)
Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство...повеќе

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување...повеќе

Обрасци за осигурени лица...повеќе

(26.09.2011)
Објава на список на лекови на товар на фондот, без доплата кои почнуваат да важат од 01.10.2011 година

Преземи документ во pdf
Преземи документ во xls

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини