Македонски   English   Shqip  


 

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување - пречистен текст 2021

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските - (Службен весник број 303 од 2020 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските - (Службен весник број 63 од 2020 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 198 од 27.09.2019 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 187 од 12.10.2016 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 96 од 11.06.2015 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 64 од 21.04.2015 година)

Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. весник 18 од 09.02.2015 година)

 

АРХИВА - Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното  здравствено осигурување

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 303 од 2020 година)

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 83 од 2020 година)

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 96 од 2015)

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување (Сл. Весник 11 од 2015)

 

 

 

 

АРХИВА - Одлука за утврдување на обрасците

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини