Македонски   English   Shqip  


 
Орхан РамаданиДИРЕКТОР НА ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Орхан Рамадани

Образование

I. Дипломиран економист, Економскиот факултет при Унивезитетот во Приштина

Работно искуство

1984-2000 Македонија табак – Тетово

2003-2007 Генерален директор на АД Аеродроми на Македонија

2008–2011 Генерален директор на АД Аеродроми на Македонија

2012-2015 Директор за поштенски операции и член на Управен одбор 

Mарт 2015 - Директор, Фонд за здравтвено осиурување на Македонија

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини