Македонски   English   Shqip  


 

Rishikim i kontratave të lidhura në mes Institucioneve shëndetësore dhe FSSHM

Të nderuar, në linkun më poshtë mund të shihni të dhënat e të gjitha Institucioneve shëndetësore që kanë kontratë active me FSSHM.

Të dhëna për kontratat e lidhura.
Vërejtje: Regjistri i kontratave të lidhura me ISH gjenerohet automatikisht.

 

Shabllone të kontratave për vitin 2014

1.  KSHP - Mjeksi e përgjithshme...shkarko
2. 
KSHP – Stomatologji...
shkarko
3. 
KSHP – Gjinekologji...
shkarko
4. 
Barnatore...
shkarko
5. 
Kujdesi shëndetësorë Specialistiko-konsultativ...
shkarko
6. 
Kujdesi shëndetësorë Specialistiko-konsultativ për stomatologji...
shkarko
9. 
Shërbimet laboratorike (SHL-1)...
shkarko
10. Shërbimet laboratorike (
SHL-2)...
shkarko
11. Fekondim biomjeksor i asistuar (FBA
)...
shkarko
12. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik ISHP (Institucionet shëndetësore private)...
shkarko
13. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik ISHP (Qendra për shëndet publik)...
shkarko
14. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik  ISHP (Institutet)..
shkarko
15. Kujdesi shëndetësor konsultativo-specialistik ISHP (Qendra)...
shkarko
16. Kujdesi shëndetësor 
spitalor ISHP (Spitale të përgjithshme)...
shkarko
17. Kujdesi shëndetësor 
spitalor ISHP (Spitalet Klinike)...
shkarko
18. Kujdesi shëndetësor 
spitalor ISHP (Spitalet speciale)...
shkarko
19. Kujdesi shëndetësor 
spitalor ISHP (Klinikat universitare)...
shkarko
20. Kujdesi shëndetësor  spitalor
ISHP (Institutet)... shkarko
21. Kujdesi shëndetësor  spitalor
ISHP (Qendra)... shkarko
22. Kujdesi shëndetësor  spitalor
ISHPR (Kirurgjia kardiovaskulare)... shkarko
23. Kujdesi shëndetësor  spitalor
ISHPR (Oftamologji)... shkarko
24. Kujdesi shëndetësor  spitalor
ISHPR (Shërime natyrale)... shkarko
26. Kujdesi shëndetësorë Specialist
iko-konsultativ - Dializë... shkarko
28. Mjete ndihmëse ortopedike...
shkarko
30. Kujdesi shëndetësorë konsultativo-specialistike ISHP – Dializë shkarko

 

Rishikim i shërbimeve shëndetësore të cilat shfrytëzohen në Spitalet private

 

Shërbime nga kirurgjia kardiovaskulare

Shërbime nga kirurgjia e syve

Shërbime nga kirurgjia e syve për fëmijët

 

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro