Македонски   English   Shqip  


 
Ju informojmë se të siguruarit që gjenden në izolim nuk duhet të hapin pushim mjekësor te mjeku  amë.
 
Mungesa në punë mund të arsyetohet me vendim për izolim lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (ISHSSH) ose nga një deklaratë personale e nënshkruar dhe bashkëngjitur me çfarë do lloj dëshmie që vërteton se personi duhet të jetë në izolim.
________________________________________________________

02.06.2021

NJOFTIM - Masa të përkohshme për personat e siguruar për ushtrimin e së drejtës së sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë Koronavirus-it Covid19 ... Më tepër

02.06.2021

NJOFTIM -  për aktivitetet e  ndërmarra nga Fondi gjatë periudhës së masës së dhënë për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid – 19 (Koronavirusit) në punën e institucioneve shëndetësore ... Më tepër

 

19.04.2021

NJOFTIM - Masa të përkohshme për personat e siguruar për ushtrimin e së drejtës së sigurimit shëndetësor në kushte të pandemisë Koronavirus-it Covid19 ... Më tepër

19.04.2021

NJOFTIM -  për aktivitetet e  ndërmarra nga Fondi gjatë periudhës së masës së dhënë për parandalimin e përhapjes dhe zhdukjes së infeksionit Covid – 19 (Koronavirusit) në punën e institucioneve shëndetësore ... Më tepër

11.01.2021
NJOFTIM - Lëshimi i udhëzimit laboratorik UL1-COVID-19 nga mjeku i zgjedhur ... Më tepër

ISHP Laboratoret të cilat duhet të punojnë me formularin UL1-COVID-19 ... Më tepër

31.08.2020

NJOFTIM - Njoftim i rregullimit të pushimit mjekësor të të punësuarve të infektuar me COVID - 19 (Koronavirus) si dhe të punësuarve që janë në izolim për të parandaluar infeksionin ... Më tepër


 

27.03.2020

NJOFTIM - Për çmimet e testeve të Koronavirusit Covid – 19 ... Më tepër

Apel nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut... Më tepër

16.03.2020

NJOFTIM për aktivitetet e ndërmarra nga Fondi gjatë masës së parashikuar për të parandaluar përhapjen dhe zhdukjen e infeksionit Covid-19 (Korona virus-it) në punën e institucioneve shëndetësore ... Më tepër

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro