Македонски   English   Shqip  


 
Цели

Упатство за реализација на цели за Општа Медицина 2021

Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа медицина за 2021 година... повеќе

ПРИЛОГ А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2021 година...превземи

ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2021 година...превземи

 

Упатство за реализација на цели за Општа Медицина 2020

Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа медицина за 2020година... повеќе

Упатство за начинот на извршување на превентивни мерки – цели за дијабетес, бубрежни, кардиоваскуларни заболувања и деформитети на рбетен столб кај избран лекар во примарна здравствена заштита од дејноста општа медицина на товар на средствата на фонд за здравствено осигурување на македонија за 2020 година ... повеќе

ПРИЛОГ:  А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2020 година...превземи

ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2020 година...превземи

 

 

Обрасци за капитација и цели во Општа Медицина2018

Табела 1. Превентивни мерки и активности во ПЗЗ за дејноста општа медицина за 2018 година... повеќе

Упатство за начинот на извршување на превентивни мерки – цели за дијабетес, бубрежни, кардиоваскуларни заболувања и деформитети на рбетен столб кај избран лекар во примарна здравствена заштита од дејноста општа медицина на товар на средствата на фонд за здравствено осигурување на македонија за 2018 година ... повеќе

ПРИЛОГ:  А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2018 година...превземи

ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2018 година...превземи

 

Превентивни цели 2017

Упатство за начинот на извршување на превентивни мерки – цели за дијабетес, бубрежни, Кардиоваскуларни заболувања, деформитети на рбетен столб и оштетување на Вид, слух и говор кај избран лекар во примарна здравствена заштита од дејноста Општа медицина на товар на средствата на фонд за здравствено осигурување на Македонија...повеќе

Образец за превенција и рано откривање на дијабетес мелитус од 35 до 56 годишна возраст...превземи

Образец за превенција и рано откривање на кардиоваскуларни заболувања од 35 до 56 годишна возраст...превземи

Образец за рано откривање на нефролошки заболувања од 35 до 56 годишна возраст...превземи

Образец за превенција и рано откривање на деформитети на ‘рбетен столб од 6 до 14 годишна возраст...превземи

Oбразец за превенција и рано откривање на пореметување на видот, слухот и говорот од 3 до 6 годишна возраст...превземи

Превентивни мерки и активности во пзз  за дејноста општа медицина од договорите за 2017 година...превземи

ПРИЛОГ:  А/1 терапија за ургентни состојби за ПЗЗ општа медицина 2017 година...превземи

ПРИЛОГ А: Задолжителна ампуларна терапија за ПЗЗ - општа медицина 2017 година...превземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини