Македонски   English   Shqip  


 
Медицина заснована на докази

 Вовед


Упатства за практикување на медицина заснована на докази

ДЕЛ 1

Ганстроентерхепатологија
Ендокринологија
Кардиологија
Пулмологија
Ревматологија
Анекс

 

ДЕЛ 2

Дерматовенерогоија
Нефрологија
Онкологија
Хематологија
Анекс

 

ДЕЛ 3

Геријатрија
Инфектологија
Неврологија
Психијатрија
Физикална медицина и рехабилитација
Анекс

 

ДЕЛ 4

Педијатрија

 

ДЕЛ 5

Гинекологија и акушерство
Хирургија
Анекс


 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини