Македонски   English   Shqip  


 

Одлука за висина на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги

Одлуки во 2001

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. Весник бр. 48 од 2001 година)

Исправка на Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл.весник бр. 52 од 2001 година)

Одлуки во 2005

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл.весник бр. 17 од 2005 година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл. весник бр.47 од 2005 година)

Одлуки во 2007

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл. весник  бр.86 од 2007 година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл. весник бр.102 од 2007 година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл. весник бр. 151 од 2007 година)

Одлуки во 2009

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица ( Сл. весник бр. 9 од 2009 година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. весник бр. 22 од 2009 година)

Одлуки во 2010

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. весник бр. 65 од 2010 година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (неофицијален пречистен текст)

Одлуки во 2011

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (пречистен текст) (Сл. весник бр. 95 од 2011 година)

Одлуки во 2012

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. весник бр. 20 од 2012година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл. весник бр. 26 од 2012 година)
Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица (Сл. весник бр. 54 од 2012 година)

Одлуки во 2013

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. весник бр. 98 од 2013 година)

Одлуки во 2014

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. весник бр. 138 од 2014 година)

Одлука за утврдување на висината на учеството на осигурените лица  (Сл. весник бр. 156 од 2014 година)

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини