Македонски   English   Shqip  


 
Соопштенија

Соопштенија до јавноста и медиумите за 2016 година

(22.12.2016)
Соопштение до јавноста
РЕАКЦИЈА 
За насловот на порталот Телеграф објавен на 22.12.2016 
„Да му помогнеме на Мартин: Дете од Велес чека трансплантација во Италија,  родителите го лекуваат на кредит„...повеќе

(24.11.2016)
Соопштение до јавноста
Посета на подрачната служба и на специјалистичка ординација и на општа болница во Кавадарци...повеќе

(17.11.2016)
Соопштение до јавноста
Посета на подрачната служба и на општа болница Борка Талески во Прилеп...повеќе

(15.11.2016)
Соопштение до јавноста
Контактирани 65.328 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(10.11.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемен интерес за ин витро – доделен 1200-иот ин витро ваучер за 2016 година за прво дете...повеќе

(07.11.2016)
Соопштение до јавноста
Продолжува трендот на зголемено користење на електронски услуги 29,064 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(03.11.2016)
Соопштение до јавноста
Ортопедски помагала ќе се издаваат и во 332 аптеки со кои Фондот склучи договор по објавен јавен повик...повеќе

(14.10.2016)
Прес конференција
Крводарителска акција „Фондовско срце“...повеќе

(12.10.2016)
Прес конференција
Нови шест специјалистички ординации склучија договор со ФЗОМ - Зголемена достапност на специјалистичка здравствена заштита за граѓаните...повеќе

(07.10.2016)
Прес конференција
Почувствуван бенефитот од зголемената капитација за матичните лекари - 40 нови тима на матични лекари склучија договор со ФЗОМ по објавување на зголемувањето на капитацијата...повеќе

(05.10.2016)
Соопштение до јавноста
Отворени денови на ФЗОМ...повеќе

(27.09.2016)
Соопштение до јавноста
Контактирани 58.639 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(26.09.2016)
Соопштение до јавноста
24,764 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(20.09.2016)
Соопштение до јавноста
Говор на директорот на ФЗОМ Др. Сашо Стефаноски по повод Светски ден за подигнување на свесноста за растот кај децата...повеќе

(19.09.2016)
Соопштение до јавноста
ДЕМАНТ - На прес конференцијата на г-ѓа. Ременски на 19.09.2016 година...
повеќе

(19.09.2016)
Соопштение до јавноста
Почитувани, по повод пишувањата на определени веб портали и социјални мрежи кои повикуваат за донации, Фзо сака да ја извести јавноста дека го одобри лекувањето во Р. Германија за бебето Мартин Мицев во целост во висина од 280.000 евра. Решението е предадено на родителите. Фзом посакува побрзо излекување и закрепнување.               
Со почит,                   
ФЗОМ

(07.09.2016)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравствено осигурување на Македонија објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала со ортопедски куќи и здравствени установи, аптеки... повеќе.

Јавен повик - за правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи аптеки) за склучување на договор за издавање на ортопедски и други помагала...
.повеќе

(02.09.2016)
Соопштение до јавноста
Повеќе лекови на рецепт за граѓаните
Зголемени  квотите за аптеките за 80 милиони денари...повеќе

(04.08.2016)
Соопштение до јавноста
Отварање на нова рурална амбуланта во Пештани...повеќе

(28.07.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемено користењето на електронските услуги
21,127 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(26.07.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ

Превентивни прегледи кај матичните лекари - За шест месеци прегледани над 93.000 осигуреници...повеќе

(22.06.2016)
Соопштение до јавноста
Директорите на ФЗО во работна посета на Бугарија за размена на искуства и унапредување на соработката помеѓу фондовите на Македонија и Бугарија...повеќе

(16.06.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемено користењето на електронските услуги
- 16,721 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(16.06.2016)
Соопштение до јавноста
Демант од ФЗОМ за прилози за ЕЗК на ТВ 24 ВЕСТИ...повеќе

37.814 хронични пациенти контактирани од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(14.06.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Годишен извештај за ДСГ за 2015 и прв квартал 2016 ГОБ 8 Септември со најдобри резултати...повеќе

(10.06.2016)
ДЕМАНТ
На изјавите на г. Ален Георгиев и СДСМ...повеќе

(09.06.2016)
Соопштение до јавноста
Право на итна и непходна здравствена заштита на осигурените лица на фзом во странство...повеќе

(08.06.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Зголемен избор на лекови од различни производители во аптеките и јавните здравствени установи на товар на ФЗОМ...повеќе

(02.06.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемена капитација кај стоматолозите, мотив за подобра услуга - Посета на ординации во Кавадарци...повеќе

(31.05.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ

Зголемена достапност на лекови - Годишен извештај за лекови за 2015 година и прв квартал за 2016 година...повеќе
Потрошувачка на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ во 2015 година...повеќе

(27.05.2016)
Соопштение до јавноста
Работна средба на ФЗОМ со делегација на Фондот за задолжително здравствено осигурување на Република Албанија...повеќе

(20.05.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемено користењето на електронските услуги - Околу 11,902 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(26.04.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Превенитвни прегледи кај матичните лекари - Во првиот квартал прегледани над 40.000 осигуреници...повеќе

(20.04.2016)
Соопштение до јавноста
Извештај за работата на ФЗОМ за 2015 година
Бележиме раст во сите сегменти во Фондот...
повеќе

(11.04.2016)
Соопштение до јавноста
Зголемување на користењето на електронските услуги  на ФЗОМ
Околу 6800 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(07.04.2016)
Соопштение до јавноста
Говор на директорот на ФЗОМ, др Сашо Стефаноски по повод одбележувањето на меѓународниот Ден на здравјето 7 април...повеќе

(22.03.2016)
Соопштение до јавноста
Демант на соопштение на ЛДП...повеќе

(18.03.2016)
Соопштение до јавноста
Резултати од кол центарот за хронични пациенти...повеќе

(14.03.2016)
Соопштение до јавноста
За користење на електронски услуги
Околу 3500 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги...повеќе

(08.03.2016)
Соопштение до јавноста
Информација за барање на лекување во странство...повеќе

(29.02.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Електронски барања за специјализирана медицинска рехабилитација, за рефундација за патни трошоци, како и рефундација на ортопедски помагала...повеќе (презентација)

(26.02.2016)
Соопштение до јавноста
Посета на лабараторијата на Фармацевтски Факултет...повеќе

(25.02.2016)
Соопштение до јавноста
Информација за барање на лекување во странство...повеќе

(16.02.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Електронски барања за ослободување и рефундација на партиципација како и издавање на двојазични обрасци за користење на здравствени услуги во странство...повеќе

(12.02.2016)
Соопштение до јавноста
Подигнување на eлектронски здравствени картички...повеќе

(10.02.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Нови електронски услуги – електронски барања за рефундација за болничко лекување, лекови на рецепт и рефундација на вграден и потрошен материјал
Три нови електронски услуги за остварување на права на нашите осигуреници кои ги имаат врз основа на закон...повеќе

(09.02.2016)
Соопштение до јавноста
За барање на лекување во странство на осигурените лица Х.С. и И.П....повеќе

(08.02.2016)
Соопштение до јавноста

Средба на директорите на ФЗОМ, д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани со Здружение на родители на деца со ендокринолошки заболувања „Раст“...
повеќе

(02.02.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Нови електронски услуги – електронски барања за боледување и породилно отсуство и извештај за привремена спреченост за работа. О
леснувања за осигуреници, фирми и матични лекари...повеќе

(29.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Лицата со ниски примања нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување...повеќе

(27.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Февруари - месец на електронски услуги на Фондот за здравствено осигурување 
Промоција на нова електронска услуга – електронски потврди за ортопедски помагала...повеќе (преземи презентација)

(21.01.2016)
Соопштение до јавноста
Соопштение за подигнување на eлектронски здравствени картички...повеќе

(18.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Резултати од спроведени превентивните цели кај матичните лекари и воведување нови двогодишни цели за 2016-2017...повеќе

(14.01.2016)
Соопштение до јавноста
Продолжува проектот “Фондот поблиску до пензионерите” и во 2016 година...повеќе

(12.01.2016)
Соопштение до јавноста

Програма за волонтирање во Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2016 година...повеќе

(11.01.2016)
Соопштение до јавноста
Резултати од кол центарот за хронични пациенти...повеќе

(04.01.2016)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Поголеми буџети за нови методи и повеќе здравствени услуги...повеќе (превземи презентација)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини