Македонски   English   Shqip  


 
Pakot Specialistike

Njoftime për pakot specialistike

(05.07.2013)
Njoftim për raportet që i dorëzojnë institucionet shëndetësore për tejkalim të kompenzimit ..më shumë


(20.02.2013)
Njoftim për rrumbullakësimin e faturave finansiare...më shumë

Pako të epizodave të përfunduara të shërimit në kujdesin shëndetësor specialistiko-kosultativ me çmime referente

 

Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ me çmime referente – me ndryshime nga Gazeta Zyrtare nr 156 nga 17.03.2015

Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ me çmime referente – me ndryshime nga Gazeta Zyrtare nr 156 nga 24.10.2014

Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ me çmime referente – me ndryshime nga Gazeta Zyrtare nr 138 од 17.09.2014


Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ me çmime referente – me ndryshime nga Gazeta Zyrtare nr 10 nga 20.01.2014

Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ me çmime referente – me ndryshime nga Gazeta Zyrtare nr 88 nga 20.06.2013 

Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ me çmime referente – me ndryshime nga Gazeta Zyrtare nr 138 nga 06.11.2012 – Vendim për ndryshim dhe plotësim të vendimit për vendosjen e çmimeve referente për paketat nga epizodat e përfunduara gjatë shërimit në kujdesin shëndetësor specialiistiko-konsultativ

Pako të epizodave të përdunduara të shërimit në kujdesin shlndetësor specialistiko-konsultativ stomatologjik me çmime referente

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro