Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2019 година

(10.10.2019)
Повик и теркови за потребна документација за ЈЗУ и ПЗУ кои вршат специјалистичко консултативна и/или болничка здравствена заштита во 2020 година  повеќе

(18.06.2019)
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги дека договорите за општа медицина, општа стоматологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2019 година .. повеќе

(12.06.2019)
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со  бр. 02- 8295/4 .. повеќе

 (27.05.2019)
Кратко техничко упатство за надминување на проблемот со SSL сертификатот при работа со Порталот на ФЗОМ ... повеќе

(25.04.2019)
Соопштение за ослободување од партиципација... повеќе

(22.04.2019)
Соопштение до давателите на здравствени услуги... повеќе

(01.02.2019)
Известување за давателите на здравствени услуги за новите обрасци за лабораториски услуги... повеќе

Известување во врска со нови обрасци за лаборатории...повеќе

(01.02.2019)
Соопштение до здравствените установи во Р. Македонија кои имаат склучено договор за здравствени услуги со ФЗОМ ... повеќе 

(28.12.2018)
Соопштение до здравствените установи ... повеќе 

Извeстување за пријава на технички грешки при склучување на договорите/анеските со здравствените установи/правни лица

(23.12.2018)
Соопштение за зголемување на квотите за аптеки ... повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини