Македонски   English   Shqip  


 
Соопштенија

Соопштенија до јавноста и медиумите за 2015 година

(29.12.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Анекси на актуелни договори за релаксирање на казнени одредби за аптеки...повеќе

(14.12.2015)
Најава за прес конференција

Ве информираме дека денес, понеделник 14 декември 2015 година, директорите на ФЗОМ , др. Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, ќе остварат работна посета на клиничката болница во Тетово. Со почит,ФЗОМ

(11.12.2015)
Соопштение до јавноста
Зголемување на капитацијата за матични лекари...повеќе

(10.12.2015)
Соопштение до јавноста
Зголемување на капитацијата за матични стоматолози...повеќе

Обраќање на Министерот за Здравство Г-дин Никола Тодоров...повеќе

(09.12.2015)
Најава за прес конференција

Почитувани, Ве информираме дека денес, среда 09 декември 2015 година, директорите на ФЗОМ , др. Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани, ќе остварат работна посета на охридските здравствени установи: Oпшта Болница Охрид,  Болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо и Завод за кардиоваскуларни заболувања и заедно со менаџерските тимови ќе дискутираат за буџетите за 2016 година и воведување на нови методи во овие здравствени установи.

  • Работна средба во 11:30 часот – средба со менаџерскиот тим на Oпшта болница Охрид
  • Работна средба во 14:00 часот - средба со менаџерскиот тим Завод за кардиоваскуларни заболувања
  • Работна средба во 15:30 часот – средба со менаџерскиот тим на Болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо

Изјава за медиумите на сите директори е планирана во 12:30 часот во општа болница Охрид. 

Покануваме ваша екипа да го проследи настанот.
Со почит,
ФЗОМ

(07.12.2015)
Соопштение до јавноста
Договор помеѓу Република Македонија и Словачка за социјално осигурување и потпишување на Договор за користење на европската картичка за здравствено осигурување (EHIC) на територијата на Република Македонија за осигурените лица на Словачка...повеќе

(03.12.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Електронски потврди за крводарители...повеќе (презентација)

(30.11.2015)
Соопштение до јавноста
ДЕМАНТ
За написот на порталот Нова...повеќе

(25.11.2015)
Соопштение до јавноста
Од сега партиципација од 6000 денари за остварување право на ин витро на товар на буџетот на Фондот и овозможено право на ин витро за трето и четврто дете, покрај правото за прво и второ до три обиди...повеќе

(24.11.2015)
Соопштение до јавноста

Олеснување на казнената политика - нови поволности во работењето на матичните лекари и стоматолозите...повеќе

(20.11.2015)
Соопштение до јавноста
Резултати од новиот кол центар за хронични пациенти...повеќе

(11.11.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Олеснување кај матичните лекари – побрза реализација на превенцијата Размена на податоци за резултати од лаборатории ЛУ 1 по електронски пат...повеќе
Презентација за превенции за Лаборатории ЛУ-1...преземи

(03.11.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Нов софтвер на ФЗОМ за унапредување на административните процеси со здравствените установи...повеќе
Презентација на новиот софтвер...преземи

(30.10.2015)
Соопштение до јавноста
Новини и олеснувања за над 1900 пациенти – корисници на ортопедски помагала...повеќе

(28.10.2015)
Соопштение до јавноста

Електронски потврди за редовни студенти за здравствено осигурување...повеќе

(21.10.2015)
Соопштение до јавноста
Првични резултати од новиот кол центар за хронични пациенти...повеќе

(16.10.2015)
Соопштение до јавноста
Крводарителска акција во ФЗОМ...повеќе

(15.10.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравство во работна посета на Словенија...повеќе

(13.10.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на ФЗО во работна посета на Хрватска за размена на искуства и унапредување на соработката меѓу фондовите и здравствените установи на Македонија и Хрватска...повеќе

(28.09.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
ФЗОМ отвора кол центар за директна комуникација со осигуреницитие кои имаат хронични болести...
повеќе

(23.09.2015)
Соопштение до јавноста
Средба со пензионерите во Кичево во рамки на проектот „ФЗОМ поблиску до пензионерите“...повеќе

(17.09.2015)
Соопштение до јавноста
Отворање на пет нови аптекарски станици...повеќе

(10.09.2015)
Соопштение до јавноста
Продолжуваат отворените денови на ФЗОМ и средбите со осигурениците...повеќе

(03.09.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Поголема снабденост со лекови во повеќе аптеки...повеќе

(31.08.2015)
Соопштение до јавноста
Демант на петицијата на матични лекари од Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово за нивно одбивање да лекуваат мигранти...повеќе

(26.08.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Порано отпочнување за постапката на ин-витро – поголема шанса за принова...повеќе

(21.08.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Побрза исплата на надоместоци за боледувања и породилно отсуство...повеќе

(13.08.2015)
Соопштение до јавноста
Олеснување за матични лекари - помалку бирократија за поефикасна превентивна здравствена заштита ... повеќе

(12.08.2015)
Соопштение до јавноста
Соопштение за донација на детски играчки... повеќе

(30.07.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Гевгелија...повеќе

(28.07.2015)
Соопштение до јавноста
Отворена канцеларија во Маврово-Ростуше...повеќе

(09.07.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Охрид...повеќе

(30.06.2015)
Прес конференција на директорите на ФЗОМ
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

(26.06.2015)
Соопштение до јавноста
Нови квоти за приватни здравствени установи аптеки...повеќе
Прераспределба на квоти на аптеки...преземи

(25.06.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците во Тетово...повеќе

(18.06.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците...повеќе


(11.06.2015)
Соопштение до јавноста
Директорите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија директно со осигурениците...повеќе

(08.06.2015)
Соопштение до јавноста
Меморандум за соработка меѓу Фонд за здравствено осигурување на Македонија и Фармацевтски Факултет - Скопје...повеќе

(26.05.2015)
Соопштение до јавноста
Годишен извештај за 2014 година за ДСГ – дијагностичко сродни групи - Извештај за работата на здравствените установи од болничка здравствена заштита...повеќе

(07.05.2015)
Соопштение до јавноста
Одржана средба со делегација на Фондот за здравствено осигурување на Црна Гора...повеќе

(07.05.2015)
Соопштение до јавноста
Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во Гостивар...преземи

(05.05.2015)
Соопштение до јавноста
Соопштение за аптекарски станици...повеќе

(29.04.2015)
Соопштение до јавноста
Работна посета на аптекарска станица во општина Лозово...повеќе

(24.04.2015)
Соопштение до јавноста
Информација од ФЗОМ за Барање за Лекување во Странство...повеќе

(23.04.2015)
Соопштение до јавноста
Ново софтверско решение за остварување на правата од здравствено осигурување за хонорарци...повеќе

(17.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Електронско поднесување на барања за ин витро - бимедицинско потмогнато оплодување (БПО) и следење на статусот на барањето во реално време на порталот на ФЗОМ...повеќе

(17.04.2015)
НАЈАВА ЗА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани, Ве информираме дека денес, петок, 17 април 2015 година во 12:30 часот, директорот на ФЗОМ, Сашо Стефаноски и директорот на ФЗОМ, Орхан Рамадани ќе одржат прес конференција (во Конференциска сала на ФЗОМ).
Покануваме ваша екипа да го проследи настанот.
Со почит,
ФЗОМ

(07.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во сите 30 подрачни служби...повеќе

(01.04.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потребни документи за прием во задолжителното здравствено осигурување на лица со ниски примања...повеќе

(26.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Побрза исплата на надоместокот на плата за време на боледување или породилно отсуство од работа...преземи

(25.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Олеснувања во постапката за пререгистрација на лицата со ниски примања...повеќе

(17.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ доби благодарница од Црвениот Крст на Македонија...повеќе

(06.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) сака да ја информира јавноста во врска со барање за донација за лекување во странство од страна на мајката на детето Д.Ј...повеќе

(02.03.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Промена на раководни лица на ФЗОМ...повеќе

(24.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Изјава на Генералниот директор на ФЗОМ Г-дин Џемали Мехази...повеќе

Изјава на Генералниот директор на ФЗОМ Г-ѓа М-р Маја Парнарџиева Змејкова...повеќе

(13.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За лекување во странство на М.С....повеќе

(11.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.51 од 2014 година...повеќе

(03.02.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Кратово...повеќе

(31.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Штип...повеќе

(30.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ пример за отчетност и употреба на концептот на буџетирање по перформанси...повеќе

(27.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Прва работилница за едукација на пензионерите во 2015 година...повеќе

(26.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Крводарителна акција во ФЗОМ...повеќе

(14.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Програма за волонтирање во Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2015 година...повеќе (рок на аплицирање во траење од 3 дена)

(05.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Буџет на ФЗОМ и условни надоместоци (буџети) за јавни здравствени установи за 2015 година...повеќе

Буџет на ФЗОМ и условни надоместоци (буџети) за јавни здравствени установи за 2015 година...преземи презентација

(02.01.2015)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Демант за лицето Н. Џ. ...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини