Македонски   English   Shqip  


 
Barnat - Pasqyra rrjedhese

ista e barnave të cilat i mbulon Fondi, për të cilën FSSHM ka përcaktuar çmim referent, i vlefshëm nga data 12.11.2015

Pasqyrë për dërgesën e të dhënave deri te FSSHM për barna nga lista pozitive - tetor 2015, sipas kërkesës numër 15-17198/1 nga data 14.10.2015...shkarko

Lista e barnave pa participim të cilat i mbulon Fondi në formatin A3 (ndryshimi i fundit më datë 12.11.2015)

(13.03..2014)
Njoftim për revokimin e Pasqyrës së indikacioneve sipas MKB -10 dhe regjimit të përshkrimit të barnave në receta nga Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM..shih më shumë

Lista e barnave të cilat i mbulon Fondi i Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë...shkarko (ndryshimi i fundit më datë 01.11.2014)

Pasqyrë e barnave nga Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM me çmime referente të cilët mund t’i përshkruajnë mjekët e shërbimit të kujdestarisë (ndryshimi i fundit më datë 12.11.2015)...shkarko

Pasqyrë e barnave të shtrenjtë nga Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM për kujdesin shëndetësor primar (e vlefshme nga data 01.01.2014)...shkarko

Pasqyrë e barnave paketimet origjinale të të cilave ndahen nga Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM për kujdesin shëndetësor primar (e vlefshme nga data 01.01.2014)...shkarko

Pasqyrë e barnave nga Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM me çmime referente të cilat mund t’i përshkruaj mjeku i zgjedhur – stomatolog në KSHP (e vlefshme nga data 20.12.2014)...shkarko

Barnat - Legjislacioni

Lista e barnave të cilat i mbulon FSSHM


Rregullore për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për përcaktimin e çmimeve referente të barnave


Vendime për përcaktimin e çmimeve referente të barnave


Vendime për përcaktimin e barnave të shtrenjta nga Lista e barnave të cilat i mbulon Fondi


Vendime për përcaktimin e barnave të cilat mund t’i përshkruajnë mjekët e shërbimit të kujdestarisë 


Vendime për përcaktimin e barnave, paketimet origjinale të të cilave ndahen

Konsumi i barnave

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro