Македонски   English   Shqip  


 
Соопштенија

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА И МЕДИУМИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА

(31.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.50 од 2014 година...повеќе

(29.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
3 новини за ортопедски помагала на товар на ФЗОМ...повеќе

(24.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Во Куманово одржана 19-та работилница за едукација на пензионерите за нивните права од здравствено осигурување...повеќе

(17.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
18-та работилница за едукација на пензионерите за нивните права од
здравствено осигурување...повеќе

Инфо билтен издание бр.49 од 2014 година...повеќе

(02.12.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Меморандум за соработка меѓу ФЗОМ и Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи...повеќе

(28.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Превенција од срцеви заболувања, бубрежни заболувања и дијабетес...повеќе
Први резултати од спроведувањето на новите превентивни цели кај матичните лекари...повеќе

(26.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Избрана алтернативата за проектот „Побрза исплата на надоместоци и боледувања“...повеќе

Избрана алтернативата за проектот „Побрза исплата на надоместоци и боледувања“...презентација

(25.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.48 од 2014 година...повеќе

(24.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пулт за информации во подрачна служба Скопје...повеќе

(22.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
V Меѓународен конгрес за перформанси и квалитет во здравствените системи – во Анталија Турција...повеќе

(21.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Е-потврди за редовни студенти...повеќе

(20.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови услуги на истурените шалтери на ФЗОМ...повеќе

(15.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативна работилница  “Остварување на правото на БПО на товар на ФЗОМ”...повеќе

(12.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Покана за едукативна работилница...повеќе

Постапка за остварување на правото за БПО на товар на средствата на ФЗОМ...преземи

(11.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За ставот на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите...повеќе

(10.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Големо олеснување за редовните студенти – повеќе нема потреба од доаѓање на шалтер во ФЗОМ...повеќе

(05.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставникот на УНИЦЕФ во Македонија, др. Бертранд Демулан...повеќе

(04.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За реализација на новиот проект Владата на Република Македонија „Побрза исплата на надоместоци“...повеќе

Штетни ефекти од користењето на анксиолитици и хипнотици...повеќе

(03.11.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со новиот тим на Стоматолошката комора на Македонија...повеќе(30.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за ортопедски куќи и стоматолошки здравствени установи со дејност протетика и ортодонција...повеќе
Образец за достава на податоци за заверки за ортопедски помагала...преземи

(29.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нов лек на Позитивната листа на лекови на товар на ФЗОМ...повеќе
Новини во сферата на позитивна листа на лекови на ФЗОМ...преземи

(24.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Кичево...повеќе

(21.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова доби Сертификат за функционалност информацискиот систем на ФЗОМ од министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски...повеќе

(16.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.47 од 2014 година...повеќе

(15.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Игнорирањето не е лек – е пораката на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова на VII-та Национална конференција за рак на дојка...повеќе

(13.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова на VII Меѓународен конгрес на нови технологии во стоматологијата...повеќе

Одбележувaње на Светскиот ден на артиритисот – обраќање на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова...повеќе

(10.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Одбележување на Европскиот ден на дарување на органи – обраќање на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејковз...повеќе

(07.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Подобрено работење на јавните здравствени установи – заклучок од извршени финансиски контроли во првото полугодие од 2014 година...преземи

(01.10.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

ФЗОМ сака да ја информира јавноста дека по објавувањето во Службен весник на Р. Македонија број 141 од 24.09.2014 година од 01.10.2014 година започнува да важи новиот Правилник за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување...повеќе

(30.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Најмалку 400.000 осигуреници полесно до лекови за хронична терапија Нови измени во сферата на лекови – три големи новини во корист на осигурениците...повеќе (преземи презентација)

За ортопедски куќи и стоматолошки здравствени установи со дејност протетика и ортодонција...преземи

(27.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ во одбележување на Европскиот ден на рационална употреба на антибиотици и во Проектот за рационална примена на антибиотици во Република Македонија...повеќе

(25.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Презентација на  м-р Маја Парнарџиева-Змејкова, директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 8-иот Балкански форум на јавно здравствено осигурување во Тирана, Албанија...повеќе

Обраќање на директорот на ФЗОМ, Џемали Мехази по повод учество на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 8-иот Балкански форум на јавно здравствено осигурување во Тирана, Албанија...повеќе

(24.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.46 од 2014 година...повеќе

(19.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Да додадеме боја во животот на децата – одбележан Светски ден на нарушувања на растот...повеќе
(10.09.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставник на канцеларијата на Светската здравствена организација за Македонија...повеќе

(27.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За електронско склучување на анекс на  договор со здравствените установи од дејноста општа медицина, гинекологија и општа стоматологија...повеќе

(26.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ДСГ - дијагностичко сродни групи Годишен извештај за 2013 година - Извештај за работата на здравствените установи од Болничката здравствена заштита...повеќе(преземи презентација)

(22.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Проширување на лепезата на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ за дежурни служби...повеќе (преземи презентација)

(20.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.45 од 2014 година...повеќе

(15.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ меѓу најљубезните институции - резултати од истражувањето на МИОА за мерење на задоволство на граѓаните од работата на ФЗОМ...повеќе

(13.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за кислородна терапија кај пациентите со хронично опструктивна белодробна болест (ХОББ) ...повеќе

(13.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за правилникот за рехабилитација...повеќе

(08.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини кои се однесуваат за остварување на правото за ин-витро и за здравственото осигурување на иселениците ...повеќе

(07.08.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за начинот на работа на рурален лекар од здравствен дом (од 01.08.2014 рецепти на товар на ФЗОМ) ...повеќе

(31.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Воведување на две новини во ФЗОМ, автоматско здравствено осигурување на вработените и нивните фамилии како и електронски изводи од матична книга на новородени деца...повеќе

(24.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фондот за здравствено осигурување на Македонија сака да ја информира јавноста дека по примерот на многу европски земји  излезе во пресрет на лицата со ретки болести преку проширување и воведување на нова група на нутритивни продукти на товар на Фондот...повеќе

(18.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ се стекна се ИСО 9001:2008 сертификат...повеќе

(16.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работилница на ФЗОМ со Црвениот крст во рамките на проектот “Грижа за стари лица“...повеќе

(11.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Едукативнa работилници со пензионерите во Дебар...повеќе
(10.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета и состаноци на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова со претставници на Заводот за здравствено осигурување на Херцеговачко-неретванскиот кантон, Босна и Херцеговина...преземи

(08.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.44 од 2014 година...повеќе

(04.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нов пункт на Здравствен дом Охрид во Пештани...повеќе

Едукативнa работилници со пензионерите во Струга...
повеќе

(03.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови измени во позитивната листа...повеќе
Нови измени во позитивната листа...преземи презентација

(02.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова  со Здружение на граѓани “Хемолог“...повеќе

(01.07.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за осигуреници...повеќе

(27.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Годишна работилница на ФЗОМ со Здружение на приватни лекари на Македонија...повеќе

(26.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-Змејкова на XIX-та Меѓународна летна школа за менаџмент на институции кои обезбедуваат здравствени услуги во организација на Европскиот центар за мир и развој (ECPD) при Универзитетот на ОН го претстави македонскиот здравствен модел и успешните резултати од реформите во здравството...повеќе

Реализација на Проектот „електронска здравствена картичка“...повеќе

(20.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Искористување на здравствената услуга за Бимедицинско Потмогнато Оплодување (БПО) на товар на ФЗОМ заклучно со април 2014...повеќе

(13.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета и едукативни работилници со пензионерите во Тетово и Гостивар...повеќе

(09.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.43 од 2014 година...повеќе

(05.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Промовиран водич за раст и нарушувања на растот...повеќе

(03.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Известување за осигурениците-Дежурна служба Идадија...повеќе

(02.06.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба со претставници од Светска Банка...повеќе

(30.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Известување за осигурениците...повеќе

(29.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Истурена канцеларија во општина Липково...повеќе

(22.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на 27-тото советување на правниците од здравството на Република Македонија...повеќе

(17.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на Маршот за борба против рак на дојка – НАПРЕД РОЗОВО...повеќе

(12.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на Скопскиот маратон 2014...повеќе

(08.05.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
За извршени контроли на бањите од страна на ФЗОМ...преземи

Инфо билтен издание бр.42 од 2014 година...повеќе

(28.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на меѓународен Конгрес за фармакоекономија на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова во Охрид...повеќе

(25.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна средба со здравствените работници на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева – Змејкова во Тетово...повеќе

(23.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Конче...повеќе

(22.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Битола, Демир Хисар и Охрид...повеќе

(17.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Струмица и Радовиш...повеќе

Новини – олеснување во начинот на упатување на осигурените лице кај специјалист  - субспецијалист...повеќе

(16.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Гевгелија, Валандово и Дојран...повеќе

(15.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева - Змејкова на Прилеп, Кавадарци и Неготино...повеќе

(04.04.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.40 од 2014 година...повеќе

(28.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на нeвработени лица...повеќе

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица-2014 година...повеќе

(27.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Jавно извинување до ФЗОМ од самостојниот синдикат на клинички центар и други здравствени организации на РМ застапуван од др. Дејан Ставриќ...повеќе

(26.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на првата Конференција за ретки болести...повеќе

Средба на ФЗОМ со Здружение на граѓани за третман на лица со аутизам “Во мојот свет“...повеќе

(21.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Средба на ФЗОМ со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија „Мобилност“...повеќе

(20.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на нeвработени лица...повеќе

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица-2014 година...повеќе

(20.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за осигуреничките – работнички корисници  на правото на неплатено родителско отсуство...повеќе

(14.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Говор на директорката на ФЗОМ М-р Маја Парнарџиева Змејкова по повод манифестацијата за одбележување на Светскиот ден на бубрегот...повеќе

Говор на Директорот на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова,Собрание на Фармацевтската комора на Македонија „Даре Џамбаз“ 14 март 2014 година, Скопје...повеќе

(07.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.40 од 2014 година...повеќе

(06.03.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за реализирана средба со Фондот за здравствено осигурување на Македонија со Фондот за здравствено осигурување на Албанија...повеќе

(28.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Говор на директорката на Фондот, М-р Маја Парнарџиева Змејкова по повод одбележување на светскиот ден на ретки болести...повеќе

(27.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Истурена канцеларија во општина Боговиње...повеќе

(21.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Прва работилница за едукација на пензионерите за нивните права од здравствено осигурување...повеќе

Остварување на правата на осигурените лица – пензионери во системот на задолзителното здравствено осигурување(преземи презентација)

Превентивни мерки и активности во Примарна здравствена заштита(преземи презентација)

(18.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорот Џемали Мехази во Гостивар...повеќе

Нови олеснувања при остварување на правото на ортопедски и други помагала...повеќе

(11.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Демант по повод пишувањето на дневниот весник Вест во бројот 4093...повеќе

(06.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини во подрачната служба Скопје - истурена канцеларија во општина Шуто Оризари...повеќе

Инфо билтен издание бр.38 од 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини во подрачната служба Скопје - истурена канцеларија во општина Илинден...повеќе

(31.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Работна посета на директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова во Битола ФЗОМ - Отворени денови за граѓаните...повеќе

Лица со ниски приходи - невработени лица-2014 година...повеќе

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица-2014 година...повеќе

(30.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови условни буџети и нови услуги за јавните здравствени установи за 2014 година...повеќе
Преземи презентација

(28.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Крводарителна акција во ФЗОМ...повеќе

(22.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Реализирана работна средба на директорката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова со Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија...повеќе

Работна посета на директорот Џемали Мехази во Тетово...повеќе

(15.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Реализирана работна средба со Црвениот Крст на Македонија...повеќе

Инфо билтен издание бр.38 од 2014 година...повеќе

(13.01.2014)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Новини во електронските услуги за фирмите...повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини