Македонски   English   Shqip  


 

Përmbajtja dhe ushtrimi i të drejtave

Identifikimi Shëndetësor

Kartela Elektronike Shëndetësore

WEB portali i FSSHM

Sigurimi i informatave konfidenciale

Hartimi dhe miratimi i buxhetit për financimin e ISHP për të ushtruar të drejtën e S.SH.

Pajisjet Ortopedike

Autorizime dhe mënyra e punës së departamentit të kontrollës pranë FSSHM

Komisionet e mjekëve

Përcaktimi i ndërprejes së përkohshme të punës

Pagesa e testeve laboratorike

Pagesa e barnave në mjekësinë primare

Pagesa në kujdesin spitalor

Pagesa në mjekësinë primare

Pagesa në mjekësinë primare stomatologjike

Pagesa në kujdesin specialistiko-konsultative

Pagesa për in-vitro

Pagesa për kujdesin specialistiko-konsultativ stomatologjik

Mënyra e punës së thesarit dhe kontrolli mbi të

Shërimi jashtë shtetit

Rehabilitim i specializuar si trajtim i vazhduar gjatë mjekimit spitalor

Metoda e hapjes dhe ruajtjes së llogarive devizore në suazat të librit kryesor shëndetësor

Lista e barnave që mbulohen nga FSSHM

Pjesëmarrja e personave të siguruar në koston totale të shërbimeve shëndetësore

Çmimet referente

 
 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro