Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2017 година

(29.12.2017)
Соопштение за даватели на здравствени услуги
Одлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2018 година...повеќе

(15.12.2017)
Известување од МТСП во врска со партиципацијата за воените инвалиди

(05.12.2017)
Одлуката за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ  бр. 02- 16558/7 ... повеќе

(14.11.2017)
Известување за преговори со ЈЗУ за 2018 година... повеќе
Табела за побарувања од други ЈЗУ  со состојба на 30.09.2017 година ...повеќе
повеќе

(30.05.2017)
Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства
...превземи

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини