Македонски   English   Shqip  

 

 

Правилници за плаќање во специјалистичко консултативна здравствена заштита

Правилници за плаќање во специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита

Одлуки за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита.

 
пребарување