Македонски   English   Shqip  


 

Правилник за плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита

 Правилници за 2014 година

Правилник  плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл.весник бр.201 од 31.12.2014 година)

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.141 од 24.09.2014 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.34 од 17.00.2014 година).

Правилници за 2012 година

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.104 од 22.08.2012 година).

Правилници за 2011 година

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.95 од 14.07.2011 година).
Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена   (Сл. весник бр.158 од 15.11.2011 година).

Правилници за 2010 година

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита -пречистен текст (Сл. весник бр.115 од 25.09.2007 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.37 од  19.03.2008 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.158 од 29.12.2009 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.2 од 08.01.2010 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.2 од 08.01.2010 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена (Неофицијален пречистен текст)

Правилник плаќање на лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена  (Сл. весник бр.171  од 30.12.2010 година).

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини