Македонски   English   Shqip  


 
Информации и обрасци за биомедицинско потпомогнато оплодување

Обрасци за Осигуреници за БПО

Образец 1 - Барање за БПО
Образец 2 - Предлог за БПО
Образец 3 - Изјава за БПО
Образец 4 - Протокол за БПО
Образец 4.1 - Протокол за БПО со гестациски носител


Обрасци за Комисија за БПО

Образец 5 – Стручно мислење за БПО
Образец 5.1 - Стручно мислење за БПО-гестациски носител
Образец 6 – Известување за БПО за прво дете( И-БПО)
Образец 6.1 - Известување за БПО за второ дете
Образец 6.2 - Известување за БПО за трето дете
Образец 6.3 - Известување за БПО за четврто дете
Образец 7 – Покана за докомплетирање на барање
Образец 8 -  Известување за БПО
Образец 9 - Известување за прво дете (ИД-БПО)
Образец 9.2 -  Известување (И-БПО)
Образец 9.3 -  Известување (И-БПО)
Образец 9.4 -  Известување (И-БПО)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини