Македонски   English   Shqip  


 
Правата на осигуреното лице

Осигуреното лице ги има следните права кои произлегуваат од задолжително здравствено осигурување:

I. ПРАВА ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

II. ПРАВА ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

III. ПРАВО НА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ (БПО)

IV. ПРАВА ОД БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

V. ПРАВО НА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

VI. ПРАВО НА ПРОТЕЗИ И ДРУГИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

VII. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ А ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО

VIII. ПРАВА НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

IX. ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКОВИ ОД ЛИСТАТА  НА ЛЕКОВИ

X. ПРАВО НА НАДОМЕСТ НА СРЕДСТВА ЗА ВГРАДЕНИ  СТАНДАРДНИ МАТЕРИЈАЛИ

XI. ПРАВО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД УЧЕСТВО ВО ТРОШОЦИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 
 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини