Македонски   English   Shqip  


 

Правилник за начинот на користење на здравствени услуги во странство

Правилници од 2016

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр.158 од 2016 година)

Правилници од 2015

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр.48 од 2015 година)

 Правилници од 2013

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр.88 од 2013 година)

Правилници од 2012

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр.159 од 2012 година)

Правилници од 2011

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр.105 од 2010 година)

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр.151 од 2011 година)

Правилници од 2010

Правилник за користење на здравствени услуги во странство - Пречистен (Сл. весник бр.115 од 2007 година).

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр. 100 од 2008 година).

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр. 22 од 2009 година).

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Сл. весник бр. 75 од 2010 година).

Правилник за користење на здравствени услуги во странство (Неофицијален пречистен текст)

Одлука за изменување на одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 54 од 2012)

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 57 од 2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 88 од 2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 138 од 2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 186 од 2013 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 89 од 2014 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 89 од 2014 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 48 од 2015 )

Одлука за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за начинот накористење на здравствени услуги на осигурени лица во странство (Сл. Весник бр. 158 од 2016 )

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини