Македонски   English   Shqip  


 
LAJMERIME, PRES KONFERENCA PER PUBLIKUN

(15.11.2016)
65.328 të siguruar me sëmundje kronike u kontaktuan nga qendra e thirjeve e FSSHM-së

(10.11.2016)
Rritet interesimi për in vitro-ndahet  vauçeri i 1200-të in vitro për fëmijën e parë për vitin 2016

(07.11.2016)
Shfrytzueshmëria e shërbimeve elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor vazhdon të ketë trend rritës. 29,064 persona të siguruar i kanë shfrytëzuar shërbimet elektronike

(03.11.2016)
Paisje ortopedike do të jepen edhe në 332 barnatore me të cilat Fondi lidhi marveshje pas shpalljes së thirjes publike

(14.10.2016)
Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut “Zemra e Fondit”

(05.10.2016)
Ditët e hapura të Fondit për sigurim shëndetësor

(27.09.2016)
Rezultatet nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(26.09.2016)
NJOFTIM Shfrytzueshmëria e shërbimeve elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor vazhdon të ketë trend rritës. 24,764 persona të siguruar i kanë shfrytëzuar shërbimet elektronike


(07.09.2016)
Fondi për sigurim shëndetësorë publikoi thirje publike për lidhje të marëveshjes me shtëpitë ortopedike dhe institucionet shëndetësore – barnatore për dhënjen e pjisjeve ortopedike dhe pajisjeve të tjera

(02.09.2016)
Më shumë barna me recetë për të siguruarit - Kuotë  e rritur për Baratoret në vlerë prej 80 milion denarë

(28.07.2016)
Rritje e shfrytzueshmërisë së shërbimeve elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor

(26.07.2016)
Preventiva e realizuar tek mjekët amë - Për gjashtë muaj janë kontrolluar mbi 93.000 persona të siguruar

(14.06.2016)
DSG - Dgupet e njëjta diagnostike - Raporti vjetor për punën e institucioneve shëndetësore nga kujdesit shëndetësor spitalor, për vitin 2015 dhe kuartalin e parë të vitit 2016 

(09.06.2016)
E drejta e mbrojtjes urgjente dhe të domozdoshme shëndetësore e personave të siguruar të FSSHM-së jashtë vendit

(08.06.2016)
Rritja e zgjedhjes së barnave nga prodhues të ndryshëm që do të ofrohen nga barnatoret dhe insitucionet shëndetësore publike

(02.06.2016)
Rritja e kapitacionit për stomatologët amë, motiv për përmirësimin e shërbimeve. Vizitë e ordinancave stomatologjike në Kavadar 

(27.05.2016)
Takim pune me Fondin për sigurim të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të Republikës së Shqipërisë

(26.04.2016)
Preventiva e zbatuar nga ana e mjekëve amë në kvartalin e parë të vitit 2016

(20.04.2016)
Raporti vjetor i Fondit për sigurim shëndetësor

(11.04.2016)
Njoftim - Rritje e shfrytzueshmërisë së shërbimeve elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor
Rreth 6.800 persona të siguruar kanë shfrytëzuar shërbime elektronike

(18.03.2016)
Njoftim - Rezultatet nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(14.03.2016)
Njoftim - Në lidhje me shfrytëzimin e shërbimeve elektronike

(29.02.2016)
Njoftim - Kërkesë elektronike për rehabilitim të specializuar mjekësor, për refundimin e shpenzimeve të transportit dhe refundimin e paisjeve ortopedike

(16.02.2016)
Njoftim - Kërkesë elektronike për lirimin nga participimi, refundimin e participimit dhe dhënija e farmularëve dy-gjuhësor për shfrytëzimin e shërbimeve shëndetësore në vendet e huaja

(12.02.2016)
Njoftim - Në lidhje me marrjen e kartelave elektronike shëndetësore

(10.02.2016)
Njoftim - Shërbime të reja elektronike – Kërkesë elektronike për refundimin e mjeteve të mjekimit spitalor, barnave me recetë dhe materialeve harxhuese  mjekësore që vendosen në trupin e njeriut

(09.02.2016)
Njoftim - Në lidhje me Kërkesën për mjekim jashta vendit nga personat e siguruar H.S dhe I.P

Njoftim - Takimi i drejtorëve të Fondit për sigurim shëndetësor, Orhan Ramadani dhe d-r Sasho Stefanoski me Shoqatën e prindërve të fëmijëve të prekur me sëmundje endokrine "RART"

(02.02.2016)
Njoftim - Shërbime të reja elektronike - Kërkesë elektronike për pushimin mjekësor dhe pushimin e lehonisë si dhe Raport për ndërpjerjen e përkohshme të punës
Lehtësimi u dedikohet personave të siguruar, firmave dhe mjekëve amë

(29.01.2016)
Njoftim - Personat që realizojnë të ardhura të ulëta nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për tu riregjistruar si të siguruar shëndetësor

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro