Македонски   English   Shqip  


 

Правилник за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лекови

Правилник за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лекови (Сл веснил бр 8 од 2008)

Правилник за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лекови (Сл веснил бр 158 од 2009)

Правилник за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лекови (Сл веснил бр 138 од 2010)

Правилник -ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ за утврдување на критериуми и постапка за утврдување на референтни цени на лекови

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр.129 од 2018 година)

Правилник за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови (НЕОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

 Одлука за утврдување на референтни цени на лекови

Одлуки за 2018

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл.весник бр.160 од 30.08.2018 година)

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 45 од 13.03.2018 година)


Одлуки за 2017

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 190 од 25.12.2017 година)

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 38 од 28.03.2017 година)

Одлуки за 2016

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл.весник бр.106 од 2016 година)

Одлуки за 2015

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл.весник бр.191 од 2015 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 42 од 2015 година

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 7 од 2015 година)

Одлуки за  2014

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 158 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 158 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 156 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 156 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 141 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 138 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 98 од 2014 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 10 од 2014 година)

Одлуки за  2013

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 172 од 2013 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 54 од 2013 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 119 од 2013 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 172 од 2013 година)

Одлуки за  2012

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 181 од 2012 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 29 од 2012 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 29 од 2012 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 68 од 2012 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 90 од 2012 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 138 од 2012 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 159 од 2012 година)

Одлуки за  2011

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 181 од 2011 година)

Одлуки за  2010

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 8 од 2010 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 33 од 2010 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 44 од 2010 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 58 од 2010 година)

Исправка на одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 63  од 2010 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 63 од 2010 година)

Одлуки за 2008

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 14 од 2008 година)

Исправка на одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 19 од 2008 година)

Исправка на одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 22 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 37 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 60 од 2008 година) 

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 83 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 100 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 132 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 67 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 104 од 2008 година)

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови (Сл. весник бр. 143 од 2008 година)

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини