Македонски   English   Shqip  


 
Risi dhe Komunikikata ne KSH Primar

(13.01.2014)
Komunikata për dhënësit e shërbimeve shëndetësore për mënyrën elektronike të dërgesës së faturave përmes Ueb-Portalit të FSSHM...shih më shumë

Formulari EL-OL-1...
shkarko

(26.12.2013)
Metoda e shërbimit për sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me personin e siguruar dhe me mjekët e tij amë... shkarko

(15.11.2011)
Zona dhe rajone rurale
Në zonat rurale në të cilat sipas rregullave të pagesës së shërbimeve shëndetësore në kujdesin shëndetësor primar, mjekët realizojnë më pak se 1700 pikë...shih më shumë

(01.11.2011)
Udhëzim për formularin e ri të recetës për përshkrimin e barnave nga lista e barnave të cilët i mbulon FSSHM..
shih më shumë

(03.10.2011)
Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në rregulloren për mënyrën e përfitimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë shtetit... shih më shumë

Vendim për përcaktimin e formularëve të parashikuar në rregulloren për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të të drejtave dhe detyrimeve nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor... shih më shumë

Formularë për personat e siguruar... shih më shumë

(26.09.2011)
Publikimi i Listës së barnave të cilat i mbulon Fondi, pa participim të cilët do të jenë të vlefshme nga data 01.10.2011

Shkarko  dokumentin në pdf
Shkarko dokumentin në xls

(01.08.2011)
Njoftim për firmat e programimit të cilat përpunojnë/mirëmbajnë zgjidhje softuerike të mjekëve të zgjedhur amë...shih më shumë

(16.06.2011)
Njoftim për firmat e programimit të cilat përpunojnë/mirëmbajnë zgjidhje softuerike të mjekëve të zgjedhur amë...shih më shumë

(23.06.2011)
Udhëzim për përshkrimin e recetave nga mjekët amë...
shkarko
   
Udhëzim (Njoftim) për veprimin e mjekëve të zgjedhur
   Udhëzim (Njoftim) për firmat e programimit
    
   Draft formulari i recetave...shkarko

 

Kujdesi shendetesor primar

Oferta, marrëveshje dhe legjislacioni

Kërkesë nga institucioni shëndetësor i përfshirë në rrjetin e lidhjes së marrëveshjes për vitin 2013

Dokumentet e nevojshme për punësimin e mjekut në KSHP këtu

Legjislacioni për kujdesin shëndetësor primar  

Modele të Mjekësisë së Përgjithshme
Modeli i marrëveshjes së Mjekësisë së Përgjithshme për vitin 2014 për IPSH të cilat do të paraqesin ofertë për lidhje të marrëveshjes...shih më shumë

Modele të Stomatologjisë së Përgjithshme
Modeli i marrëveshjes së Stomatologjisë së Përgjithshme për vitin 2014 për IPSH të cilat do të paraqesin ofertë për lidhjen e marrëveshjes...shih më shumë

Modele të Gjinekologjisë së Përgjithshme
Modeli i marrëveshjes së Gjinekologjisë për vitin 2014 për IPSH të cilat do të paraqesin ofertë për lidhjen e marrëveshjes...shih më shumë

Udhëzime teknike të kujdesit shëndetësor primar

Udhëzimi Teknik  për përllogaritjen dhe pagesën e shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar në institucionet shëndetësore të kujdesit shëndetësor primar stomatologjik, të cilat kanë lidhur marrëveshje me Fondin për mjekët të cilët e kanë statusin e mjekut të zgjedhur nga veprimtaria stomatologji e përgjithshme

Udhëzim Teknik  për dërgesë elektronike të Formularit IL-1 (versioni 3, ndryshimi i fundit më datë 11.07.2013)

Udhëzim për përshkrimin e recetave nga mjekët amë

Formularë për qëllimet dhe kapitacionin për mjekësinë primare

Lista e mjekëve që kanë kontratë me FSSHM

Formulare për qëllimet dhe kapitacionin për stomatologji

Zonat rurale në Republikën e Maqedonisë

Mjekët që punojnë ditën e shtunë

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro