Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите
(31.01.2020)
Соопштение - за пререгистрација/ регистрација во задолжително здравствено осигурување на лицата со пониски и повисоки приходи... повеќе

(20.11.2019)
Соопштение - За одбележување  на Светската недела за рационална употреба на антибиотици... повеќе

(11.11.2019)
Соопштение - Работна посета на делегација на Фондот за здравство на Црна Гора ... повеќе

(30.10.2019)
Соопштение - Зголемување на капитациониот бод за 8 денари, зголемување на надоместоците на приватните здравствени установи за 15 насто,  зголемување на надоместокот за аптеки на 18 насто ... повеќе

(30.09.2019)
Соопштение -Од 1 октомври 2019 година лекови на рецепт - секој ден во месецот ... повеќе

(06.08.2019)
Соопштение до јавноста во врска со обезбедување на лекови на рецепт кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ... повеќе
Список на аптеки во населените места каде се укина квотата .. повеќе

(22.04.2019)
Соопштение -  772 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец април 2019 година ...
повеќе

(20.03.2019)
Соопштение -  776 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец март 2019 година ... повеќе

(18.02.2019)
Соопштение за зголемување на квотите за 12.000 денари за ПЗУ аптеки за месец февруари 2019... повеќе

(06.02.2019)
Соопштение на ФЗОМ за рефундирање на средства за безглутенско брашно за лица заболени од целијакиаја ... повеќе

Архива на соопштенија до јавноста   .
Новости и соопштенија за даватели на услуги

(10.02.2020)
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот“ со  бр. 02- 2294/12...
повеќе

(07.02.2020)
Заради системските промени во модулот фактури направени според измените на Правилникот за начинот на фактурирање на здравствени услуги продолжен е рокот за фактурирање на СКЗЗ заклучно со 15.02.2020 година.

(13.01.2020)
План за вид и обем на здравствени услуги за 2020 година за ПЗУ специјалисти, ПЗУ лаборатории ЛУ1 и ПЗУ специјалисти стоматолози...
повеќе

(31.12.2019) - Известување
Продолжување на рокот за фактурирањеповеќе 

(13.12.2019) - Соопштение
Во текот на месец ноември и почетокот на месец декември Фондот за здравствено осигурување и Лекарската комора остварија повеќе работни средби на кои беа разгледувани новите договори за 2020 година со кои повеќе 

(12.12.2019) -  Соопштение за договори
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги кои имаат активен договор со Фондот за 2019 година  дека здравствените установи од дејноста  за општа медицина, општа стоматологија, гинекологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози, лаборатории, ортопедски и други  помагала, ќе пристапат кон склучување на договор со Фондот од 01.01.2020 година до 31.12.2026 година повеќе 

(12.12.2019) - Соопштение за анекси
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги  информира давателите на здравствени услуги кои имаат активен договор со Фондот дека договорите за дијализа и специјализирана медицинска рехабилитација, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2020 година повеќе 

Архива на соопштенија за даватели на здравствени услуги    .

 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини