Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(10.09.2019)
Соопштение за лекови на рецепт ... повеќе

(31.08.2019)
Соопштение за квоти ... повеќе

(06.08.2019)

Соопштение до јавноста во врска со обезбедување на лекови на рецепт кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија ...
повеќе

Список на аптеки во населените места каде се укина квотата .. повеќе

(22.04.2019)
Соопштение -  772 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец април 2019 година ...
повеќе

(20.03.2019)
Соопштение -  776 аптеки ќе добијат  12.000 денари зголемени квоти и за месец март 2019 година ... повеќе

(18.02.2019)
Соопштение за зголемување на квотите за 12.000 денари за ПЗУ аптеки за месец февруари 2019... повеќе

(06.02.2019)
Соопштение на ФЗОМ за рефундирање на средства за безглутенско брашно за лица заболени од целијакиаја ... повеќе

(31.01.2019)
Соопштение - за законски олеснувања на лицата со повисоки приходи кои наместо досегашната основица од 100% ќе плаќаат придонес за задолжително здравствено осигурување на пониска основица односно на 50% од просечната плата без да доаѓаат во Фондот за здравствено осигурување... повеќе

(23.08.2018)
Соопштение и демант по однос на поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е..повеќе

(22.08.2018)
Соопштение до јавноста во врска со поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е...повеќе

(02.06.2018)
Соопштение до јавноста
Известување  за погрешно информирање на јавноста во врска со проширување на задолжителната ампуларна терапија
Допис на ФЗОМ до Марти Алко ДОЕЛ

Архива на соопштенија до јавноста   .

Новости и соопштенија за даватели на услуги

(18.06.2019)
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира давателите на здравствени услуги дека договорите за општа медицина, општа стоматологија,  приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, ќе  се продолжат со анекс на договор до 31.12.2019 година .. повеќе

(12.06.2019)
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со  бр. 02- 8295/4 .. повеќе

 (27.05.2019)
Кратко техничко упатство за надминување на проблемот со SSL сертификатот при работа со Порталот на ФЗОМ ... повеќе

(25.04.2019)
Соопштение за ослободување од партиципација... повеќе

(22.04.2019)
Соопштение до давателите на здравствени услуги... повеќе

(01.02.2019)
Известување за давателите на здравствени услуги за новите обрасци за лабораториски услуги... повеќе

Известување во врска со нови обрасци за лаборатории...повеќе

(01.02.2019)
Соопштение до здравствените установи во Р. Македонија кои имаат склучено договор за здравствени услуги со ФЗОМ ... повеќе 

(28.12.2018)
Соопштение до здравствените установи ... повеќе 

Извeстување за пријава на технички грешки при склучување на договорите/анеските со здравствените установи/правни лица

(23.12.2018)
Соопштение за зголемување на квотите за аптеки ... повеќе

Линк од обраќањето на директорот на ФЗОМ.

 

(11.12.2018)
СООПШТЕНИЕ  За начинот на поднесување на барање за продолжување на договори и потпишување на  анексите на договорите/ договорите за 2019 година со сите здравствени установи .
.. повеќе

Архива на соопштенија за даватели на здравствени услуги   .

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини