Македонски   English   Shqip  


 
THESARI - RRISI DHE NJOFTIME

Udhëzim për mbushjen e XML fajllit për buxhetin vjetor...lexo më shumë

Model i formës  XML për buxhetin vjetor...shkarko 

Shema XSD për buxhetin vjetor ...shkarko

Shembull i buxhetit vjetor, fajl XML ...shkarko

(30.11.2015)

Njoftimi i dorëzimit të planeve vjetore financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve nëpërmjet thesarit elektronik...lexo më shumë

(03.11.2015)

Plani financiar vjetor i të ardhurave dhe shpenzimeve nga tremujori 2016 ... shkarko

 

Udhëzime dhe proçedura

Udhëzimet për plotësimin e buxhetit vjetor XML ...më shumë

Model i formës XML për buxhetin vjetor ...shkarko 

XSD shema për planin vjetor ...shkarko

Procedura për regjistrimin e përdoruesve në e-thesar...më shumë

Udhëzimet për mënyrën e punës së e-thesarit të Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë....më tepër

Shembull i planit vjetor në XML format ...shkarko

 

Udhëzime

Udhëzime për mënyrën e funksionimit të thesarit të Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë shumë (e re)

Udhëzime për ekzekutimin e Buxhetit për financimin e Institucioneve Publike të Shëndetësisë për realizimin e të drejtave për sigurim shëndetësor më shumë

Rregullat Ligjore

Rregulloret  e funksionimit të thesarit në FSSHM-në

Format/Formularët të cilat përdoren në funksionimin e thesarit

Forma – Kartoni i nënshkrimeve të depozituara (e re)

Forma OS-1 
– për hapje të llogarive në Institucionet Publike të Shëndetësisë (e re)

Forma RKB-1 
– për regjistrim në regjistrin e Institucionit Publik të Shëndetësisë (e re)

Forma B-1 – kërkesë për dorëzimin e vërtetimit bankar të qarkullimit dhe gjendjes së llogarisë nëpërmjet email-it (e re)

Forma B2 – kërkesë për korrigjim të librit kryesor të thesarit
 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro