Македонски   English   Shqip  


 

Ligji për sigurim shëndetësor

Ligji për Sigurimin Shëndetësor rregullon sigurimin shëndetësor të qytetarëve, të drejtat dhe obligimet nga sigurimi shëndetësor, si dhe mënyrën e zbatimit të sigurimit shëndetësor.

 1.Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.25 /  2000)
 2.
Korigjim  i Ligjit për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..34 / 2000)
 3.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -   Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..96 / 2000)
 4.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..50 / 2001)
 5.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 11 / 2002)
 6.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 31 / 2003)
 7.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 84 /  2005)
 9.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 37 / 2006)
 10.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 18 / 2007)
11.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 36 / 2007)
12.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 82 / 2008)
13.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 98 / 2008)
14.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 6 / 2009)
15.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr.. 67 / 2009)
16.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..50 / 2010)
17.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..156 / 2010)
18. 
Ligji për sigurim shëndetësor пречистен текст (Сл. весник бр.19 / 2011 )
19.Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..53 / 2011)
20.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..26 / 2012)
21.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..65 / 2012)
22.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..16 / 2013)
23.Ligji për sigurim shëndetësor (2013)
24.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..187 / 2013)
25.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..43 / 2014)
26.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..44 / 2014)
27.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..97 / 2014)
28.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..129 / 2015)
29.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..150 / 2015)
30.
Ligji për ndryshim dhe plotësim -  Ligji për sigurim shëndetësor (G. Zyrtare nr..154 / 2015)

 

 

Vendime të Gjykatës Kushtetuese për Ligjin për Sigurim Shëndetësor


1. Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare n r30 / 2001)
2.
 Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 48 / 2001)
3.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 60 / 2006)
4.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (nr 60 / 2006)
5.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 88 / 2007)
6.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 88  / 2007)
7.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 106 / 2007)
8.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 45 / 2009)
9.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 14 / 2010)
10.
Vendim  i Gjykatës Kushtetuese (G.Zyrtare nr 14 / 2010)

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro