Македонски   English   Shqip  


 

Добрeдојдовте

Фондот за здравствено осигурување на Македонија е основан со Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009,  50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)  заради спроведување на задолжително здравствено осигурување, како институција која врши дејност од јавен интерес и јавни овластувања утврдени со Законот...повеќе

Новости и соопштенија до јавноста и медиумите

(07.12.2018)
Известување за здравствените установи / ортопедски куќи за поднесување на електронски барања за договори / анекси за 2019 година... повеќе

(31.10.2018)
Известување до факултетите за потребата од електронската достава на потврдите за редовните студенти во новата учебна година... повеќе

(24.08.2018)
Информација на ФЗОМ ... повеќе

(23.08.2018)
Соопштение и демант по однос на поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е..повеќе

(22.08.2018)
Соопштение до јавноста во врска со поднесеното барање за упатување на болничко лекување во странство на осигуреникот К.Б. за неговото дете К.Е...повеќе

(02.06.2018)
Соопштение до јавноста
Известување  за погрешно информирање на јавноста во врска со проширување на задолжителната ампуларна терапија
Допис на ФЗОМ до Марти Алко ДОЕЛ

(29.03.2018)
Соопштение до
јавноста
Остварена средба помеѓу ФЗОМ и претставници на ЗПГАМ ... повеќе

(16.03.2018)
Соопштение до
јавноста
Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ...повеќе
Презентација - "Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ"...повеќе

(31.01.2018)
Соопштение до
јавноста
Лицата со ниски примања и оваа година нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување...повеќе

(28.12.2017)
Соопштение до јавноста
За сторија објавена на Плусинфо и Слободен Печат на 28 декември 2017...повеќе

(20.12.2017)
Известување до здравствените установи и ортопедските куќи во врска со истекот на ЕЗК
....повеќе

(14.11.2017)
Информација - За барање за донација за лекување во странство на осигуреното лице В.З....повеќе

(07.11.2017)
Крводарителска акција "Фондовското срце" ...повеќе

(28.02.2017)
Соопштение до јавноста
Право на итна и неопходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ во странство ...повеќе

(23.02.2017)
Соопштение до јавноста
Во 2017 поголем број на здравствени услуги и поголем буџет за УК за детска хирургија...повеќе

(21.02.2017)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравство поблиску до пензионерите...повеќе

(31.01.2017)
Соопштение до јавноста
Лицата со ниски примања и оваа година нема потреба да доаѓаат во Фондот за пререгистрација за остварување на право на здравствено осигурување...повеќе

(26.01.2017)
Соопштение до јавноста
За одобрено барање на лекување во странство на осигуреното лице Л.Ј....повеќе

(24.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемено користењето на електронските услуги 35,734 осигуреници досега ги искористиле електронските услуги на Фондот...повеќе

(20.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемена потрошувачка и достапност на лекови- Годишен извештај за лекови за 2016 година...повеќе (презентација)

(17.01.2017)
Соопштение до јавноста
Контактирани 68.502 хронични пациенти од кол центарот на ФЗОМ...повеќе

(13.01.2017)
Соопштение до јавноста
Фондот за здравство го додели 10.000-тиот ваучер за ин витро...повеќе

(10.01.2017)
Соопштение до јавноста
Забрзано се одвива реализацијата на проектите од фармацевтската дејност...повеќе

(05.01.2017)
Соопштение до јавноста
Зголемен буџет на Детска болница - Козле за нови методи и поквалитетна
здравствена заштита за децата...повеќе

(04.01.2017)
Соопштение до јавноста
ПОГОЛЕМ БУЏЕТ ЗА НОВИ МЕТОДИ, ЛЕКОВИ И ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ-
за 2 години буџетот на ФЗОМ зголемен за дополнителни 2 милијарди и 900 милиони денари...повеќе (презентација)

Архива на соопштенија до јавноста   .

Новости и соопштенија за даватели на услуги

(06.12.2018) 
Соопштение: Анекс за продолжување на договорите со аптеките ...повеќе

(05.12.2018) 
Соопштение: Анекс за продолжување на договорите со избраните лекари стоматолози и специјалисти стоматолози...повеќе

(26.11.2018) 
Соопштение во врска со Анексите  за продолжување на договори со избраните лекари..повеќе

(16.11.2018) 
Забелешки на содржината на новите договори дадени од Лекарската комора на .. повеќе

Одговор на забелешки на содржината на новите договори дадени од Лекарската комора на РМ.. повеќе

(31.10.2018) 
Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година .. повеќе

(24.10.2018) 
Соопштение за продолжување на рокот за достава на потребна документација за 2019 година .. повеќе

(16.10.2018) 
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ  бр. 02- 14722/7/7.. повеќе

 (10.08.2018) 
Повик и теркови за потребна документација за ЈЗУ и ПЗУ во 2019 година .. повеќе

 (01.08.2018) 
Соопштение за избрани гинеколози.. повеќе

(18.06.2018) 
Одлука за предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ  бр. 02- 8514/22.. повеќе

(23.05.2018) 
Известување до избраните лекари во врска со планирани и реализирани цели ... повеќе

(03.05.2018)
Листа А со МКБ 10 ... повеќе

(19.03.2018)
Соопштение - Информација во врска со барањата на Здружението на матични гинеколози на Република Македонија ... повеќе

(15.02.2018)
Фондот за здравствено осигурување превзема  активности за надминување на проблемите  кој ги имавте континуирано во изминатиот период поврзани со дигиталното потпишување при користење  на web порталот на ФЗОМ на било кој  пребарувач со обезбедување на Web базирана компонента за дигитално потпишување.Стариот начин на потпишување со користењето на постари верзии од пребарувачите и java повеќе нема да функционира... повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини