Македонски   English   Shqip  


 
Arkiva - Lajmerime dhe njoftime per mediat

(06.02.2019)
Njoftim - Refundimi i mjeteve për miellin pa-gluten për fëmijët e prekur me sëmundjen e Celiakisë

(31.01.2019)
Njoftim Lehtësime ligjore për personat me të ardhura më të larta

(31.12.2018)
Njoftim  për siguruesit e shërbimeve shëndetësore

(28.12.2018)
Njoftim  për ofruesit e shërbimeve shëndetësore

(23.12.2018)
Njoftim - Rritje e buxhetit për barnatoret dhe metodologji e re e shpërndarrjes së kuotave

Konferenca per shtyp

(09.11.2018)
Njoftim - Aktivitet humanitar për dhurimin e gjakut "Zemra e Fondit"

(22.08.2018)
Njoftim - Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë përmes këtij Njoftimi e informon opinionin në lidhje me Kërkesën e parashtruar për mjekim spitalor jashtë shtetit për të siguruarin K.B për fëmijën K.E.

(16.03.2018)
Njoftim - Kuotat e barnatoreve dhe sigurimi i barnave me recetë që i mbulon FSSHM

Shkarko prezentimin këtu

 (31.01.2018)
Personat që realizojnë të ardhura të ulëta as këtë vit nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për t’u riregjistruar si të siguruar shëndetësor

(07.11.2017)
Njoftim - Aktiviteti humanitar për dhurimin e gjakut "Zemra e Fondit"

(28.06.2017)
Njoftim - E drejta e kujdesit shëndetësor të domosdoshëm dhe urgjent për personat e siguruar të FSSHM-së, jashtë shtetit

(27.06.2017)
Raport vjetor Fondit per sigurim shendetesor per vitin 2016

(23.02.2017)
Njoftim - Rritje e sasisë së shërbimeve shëndetësore në vitin 2017

(21.02.2017)
Njoftim - Fondi për sigurim shëndetësor më afër pensionerëve

(31.01.2017)
Personat që realizojnë të ardhura të ulëta as këtë vit nuk do të kenë nevojë të vijnë në Fond për t’u riregjistruar si të siguruar shëndetësor

(24.01.2017)
Njoftim-Rritet shfrytëzueshmëria e shërbimeve elektronike 35.734 persona të siguruar i kanë shfrytëzuar shërbimet elektronike të Fondit për sigurim shëndetësor

(20.01.2017)
Njoftim-Rritja e sasisë dhe konsumit të barnave që qarkullojnë në treg Raporti vjetor i barnave për vitin 2016

(17.01.2017)
Njoftim-Nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik janë kontaktuar 68.502 pacientë

(13.01.2017)
Njoftim-Fondi e ndau vauçerin e 10.000 me rradhë për in-vitro 

(10.01.2017)
Njoftim-Në mënyrë të përshpejtuar zhvillohet realizimi i projekteve të lëmisë farmaceutike

(05.01.2017)
Njoftim - Buxheti i rritur i Spitalit të fëmijëve Kozle dedikohet për metodat e reja dhe për një kujdes shëndetësor me kualitet më të lartë

(04.01.2017)
Njoftim - Buxhet më të lartë për metodat e reja, barna dhe rritjen e vëllimit të shërbimeve shëndetësore

(27.01.2016)
Shërbim i rij elektronik – vërtetime elektronike për shfrytëzuesit e paisjeve ortopedike

(21.01.2016)
Njoftim Në lidhje me marrjen e kartelave elektronike shëndetësore  që janë të gatshme

(18.01.2016)
Njoftim -  Rezultate nga zbatimi i qëllimeve preventive tek mjekët amë dhe futja e objektivave të reja dyvjeçare 2016-2017

(14.01.2016)
Njoftim - Cikël i rij i punëtorive edukative për penzionerët në vitin 2016 

Informatë rreth kontrollës së realizuar në IPSH "Ilmi Medikus"

(11.01.2016)
Rezultatet nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(04.01.2016)
Njoftim - Buxheti i Fondit për sigurim shëndetësor për vitin 2016

(29.12.2015)
Njoftim - Аneks marrëveshje për zbutjen e dënimeve kontraktuale

(11.12.2015)
Njoftim - Rritja e kapitacionit për mjekët e përgjithshëm

(10.12.2015)
Njoftim - Rritja e kapitacionit të stomatologëve amë

(07.12.2015)
Njoftim - Firmosja e marrëveshjes për sigurimin shëndetësor mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Sllovakisë dhe marrëveshjes për shfrytëzimin e kartës evropiane për sigurim shëndetësor  (EHIC) në territorin e Republikës së Maqedonisë nga të siguruarit e Sllovakisë

(03.12.2015)
Vërtetime elektronike për dhuruesit e gjakut

(25.11.2015)
RISI - Prej tani, pjesëmarrja me vlerë prej 6.000 denarë për realizimin e të drejtës për in-vitro do të mbulohet nga buxheti i FSSHM-së dhe është miratuar mundësia e të drejtës për in-vitro për fëmijën e tretë dhe të katërt

(24.11.2015)
Zbutja e politikës së dënimeve - Përfitime të reja në punën e mjekëve amë dhe stomatologëve

(20.10.2015)
Rezultatet nga qendra e re e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(09.11.2015)
Procedurë e përshpejtuar e parandalimit (preventivës) Shkëmbimi elektronik i rezultateve laboratorike LU1

(03.11.2015)
Softwer i ri i Fondit për avansimin e procedurave administrative me institucionet shëndetësore

(30.10.2015)
Risi -  Mbi 1.900 persona të siguruar - shfrytëzues të paisjeve ortopedike

(28.10.2015)
Vërtetime elektronike për studentët e regullt


(21.10.2015)
Rezultatet fillestare nga qendra e re e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(14.10.2015)
Drejtorët e Fondit për sigurim shëndetësor realizuan vizitë pune në Slloveni

(28.09.2015)
Fondi për sigurim shëndetësor  hap qendrën e linjës telefonike për të siguruarit me sëmundje kronike

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro