Македонски   English   Shqip  


 
Arkiva - Lajmerime dhe njoftime per mediat

(27.01.2016)
Shërbim i rij elektronik – vërtetime elektronike për shfrytëzuesit e paisjeve ortopedike

(21.01.2016)
Njoftim Në lidhje me marrjen e kartelave elektronike shëndetësore  që janë të gatshme

(18.01.2016)
Njoftim -  Rezultate nga zbatimi i qëllimeve preventive tek mjekët amë dhe futja e objektivave të reja dyvjeçare 2016-2017

(14.01.2016)
Njoftim - Cikël i rij i punëtorive edukative për penzionerët në vitin 2016 

Informatë rreth kontrollës së realizuar në IPSH "Ilmi Medikus"

(11.01.2016)
Rezultatet nga qendra e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(04.01.2016)
Njoftim - Buxheti i Fondit për sigurim shëndetësor për vitin 2016

(29.12.2015)
Njoftim - Аneks marrëveshje për zbutjen e dënimeve kontraktuale

(11.12.2015)
Njoftim - Rritja e kapitacionit për mjekët e përgjithshëm

(10.12.2015)
Njoftim - Rritja e kapitacionit të stomatologëve amë

(07.12.2015)
Njoftim - Firmosja e marrëveshjes për sigurimin shëndetësor mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Sllovakisë dhe marrëveshjes për shfrytëzimin e kartës evropiane për sigurim shëndetësor  (EHIC) në territorin e Republikës së Maqedonisë nga të siguruarit e Sllovakisë

(03.12.2015)
Vërtetime elektronike për dhuruesit e gjakut

(25.11.2015)
RISI - Prej tani, pjesëmarrja me vlerë prej 6.000 denarë për realizimin e të drejtës për in-vitro do të mbulohet nga buxheti i FSSHM-së dhe është miratuar mundësia e të drejtës për in-vitro për fëmijën e tretë dhe të katërt

(24.11.2015)
Zbutja e politikës së dënimeve - Përfitime të reja në punën e mjekëve amë dhe stomatologëve

(20.10.2015)
Rezultatet nga qendra e re e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(09.11.2015)
Procedurë e përshpejtuar e parandalimit (preventivës) Shkëmbimi elektronik i rezultateve laboratorike LU1

(03.11.2015)
Softwer i ri i Fondit për avansimin e procedurave administrative me institucionet shëndetësore

(30.10.2015)
Risi -  Mbi 1.900 persona të siguruar - shfrytëzues të paisjeve ortopedike

(28.10.2015)
Vërtetime elektronike për studentët e regullt


(21.10.2015)
Rezultatet fillestare nga qendra e re e thirjeve që u dedikohet të sëmuarve kronik

(14.10.2015)
Drejtorët e Fondit për sigurim shëndetësor realizuan vizitë pune në Slloveni

(28.09.2015)
Fondi për sigurim shëndetësor  hap qendrën e linjës telefonike për të siguruarit me sëmundje kronike

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro