Македонски   English   Shqip  


 
Соопштенија

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА И МЕДИУМИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА

(30.12.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нов директор на ФЗОМ...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Повеќе средства за лекови од 01.01.2012...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Право на итна и непходна здравствена заштита на осигурените лица на ФЗОМ, во странство...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потсетување за нов начин на упатување...повеќе

(22.12.2011)
Волонтирање во ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

(15.12.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потрошувачка на лекови по генерика...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.14 од 2011 година...повеќе

(12.12.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ПОВИСОКО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Известување до избраните лекари за измена и дополнување на начинот на упатување на пациенти на повисоко ниво на здравствена заштита...повеќе

(06.12.2011)
Јавен повик за склучување на договори за 2012 година
Со цел обезбедување на здравствени услуги на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за осигурениците, Фондот објавува ПОВИК до сите здравствени установи за потпишување на договори и анекс на договори за периодот од 01.04.2012 до 31.12.2012 година....повеќе

(22.11.2011)
Волонтирање во ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

(15.11.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Презентација: Промени на Позитивната листа...повеќе
Презентација: Промени на Позитивната листа...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.13 од 2011 година...повеќе


(10.11.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Објавен извештај за ДСГ- Дијагностичко Сродни Групи за периодот Јануари- Септември 2011 година...повеќе

(08.11.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потпишување на одредбите од Спогодбата за паушално надоместување на трошоците за здравствена заштита и утврдување на двојазичните обрасци на Република  Македонија и Црна Гора...повеќе

(08.11.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови лабораториски цени од 01.12.2011 година...повеќе

(04.11.2011)
Вработување во ФЗОМ
Оглас за вработување на неопределено време во Фондот за здравствено осигурување на Македонија...повеќе

(31.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Одложување на примена на одредбите за партиципација и рецептни обрасци...повеќе

(28.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на петиот регионален форум на здравствени фондови на тема „Финансирање преку јавно здравствено осигурување „  кој се одржува од 27-30.10.2011 година во Р.Хрватска...повеќе

(27.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Реакција и демант
На делови од сторијата „Нема антибиотик без црно на бело“ Од 22.10.2011 објавена во дневниот весник „Дневник“...
повеќе

(25.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Потпишување на одредбите од Спогодбата за паушално надоместување на трошоците за здравствена заштита и  двојазичните обрасци на Р.Македонија и Р.Србија...повеќе

ВОЛОНТИРАЊЕ ВО ФЗОМ
Фондот за здравствено осигурување на Македонија како организатор на волонтерската работа...повеќе

(14.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ДСГ - дијагностичко сродни групи
извештај за периодот Јануари – Јуни
2011
година ...повеќе

(13.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Побрзо до Вашите права!
Фондот за здравствено осигурување започнува голема кампања за олеснување на администрацијата...повеќе

(05.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Учество на ФЗОМ на третата годишна конференција за „Пазар на лекови, позитивни листи и снабдување со заштитени и генерички лекови„ која се одржува денес во Белград , Р.Србија...повеќе

(04.10.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот 01.01.-30.06.2011 година...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Почитувани на следниот линк можете да пристапите до веб порталот на Министерство за здравствено одреден за  новиот начин на упатување

(30.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.12 од 2011 година...
преземи
(нов начин на упатување)

(29.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Инфо билтен издание бр.11 од 2011 година...
преземи

(27.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Условни надоместоци за јавните здравствени установи ...повеќе

(26.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Објава на список на лекови на товар на фондот, без доплата кои почнуваат да важат од 01.10.2011 година

Преземи документ во pdf
Преземи документ во xls

(23.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Измени во правилникот за здравствено осигурување...повеќе

(22.09.2011)
Обраќање на директорката Маја Парнарџиева-Змејкова
По повод иницијативата за меѓународен ден за ХМЛ...повеќе

(20.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Во интерес на нашите осигуреници и согласно законските прописи, ФЗОМ од 2010 година годишно ги ревидира референтите цени за лекови на товар на Фондот...повеќе

Презентација за референтни цени на лекови...повеќе

(05.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Согласно на наредбата за проектот за упатување на повисоко ниво здравствена заштита на Министерството за здравство здравствените установи
...повеќе

(01.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Соопштение за измените во правилникот за БПО постапка на товар на Фондот ...повеќе


Презентација за БПО постапка на товар на Фондот ...повеќе

(01.09.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Терапија за хронични болести...повеќе

(01.09.2011)
МНОГУ ВАЖНО ЗА ДАВАТЕЛИ ЗА УСЛУГИ
Известување за остварување на правото на придружник на хоспитализирано дете  до три годишна возраст ...повеќе
Известување за начинот на упатување на повисоко ниво на здравствена заштита...повеќе

Известување за начинот на остварување на правото на медицинска рехабилитација...повеќе

(26.08.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА
Ве известуваме дека деновите 28.08.2011 и 30.08.2011 година ќе бидат работни за шалтерите на ФЗОМ за пререгистрација на невработени лица.

(11.08.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Со цел да се овозможи пререгистрацијата на невработените лица да тече непречено,  шалтерите во Подрачната служба...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Измени во правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала...повеќе

 
(09.08.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Ново работно време и работа за време на викенди...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Нови референтни цени на здравствени услуги...повеќе
Презентација за референтни цени...повеќе

(08.08.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на невработените лица...повеќе

(05.08.2011)
Инфо билтен бр.10 2011 година...преземи

(05.08.2011)
ОБРАСЦИ ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА...повеќе

(04.08.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пререгистрација на невработените лица...повеќе

(29.07.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Пропишување на рецепти...повеќе

(25.07.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
Редовна средба со Лекарска Комора на Македонија...превземи

(22.07.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Повторно фалсификувани плави картони...повеќе

(19.07.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Втора годишна ревизија на цени на лекови...повеќе
Нови предлог референтни цени на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ...повеќе

(01.07.2011)
Инфо билтен бр.9 2011 година...преземи

(30.06.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА - Проект за невработените лица


(24.06.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Рецептен образец..повеќе

(16.06.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Фалсификувани "Сини картони"... (повеќе)

(14.06.2011)
Втор годишен ДСГ Форум - 2011 година
Оваа година ФЗОМ организира втор годишен ДСГ форум на кој прусуствуваат претставници од сите инволвирани страни во ДСГ системот на Р.Македонија...повеќе

(13.06.2011)
Уплатни сметки на ФЗОМ...преземи

(02.06.2011)
Граѓански дневник на Фонд за здравствено осигурување на Македонија...преземи

Инфо билтен издание бр.8 од 2011 година преземи

(31.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Демант
На сторијата"Зошто државата ги остави на цедило родителите на детето кое треба да се лекува во Брисел"... (повеќе)

(27.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Иницијатива за кадаверична трансплантација
Во рамките на дводневната иницијатива во х. „Александар Палас“ на тема „Подобрување на кадаверична трансплантација и донирање на органи во Југоисточна Европа“...повеќе
                                       

(19.05.2011)
Инфо билтен издание бр.7 од 2011 година преземи

(12.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Трибина за дијализа
„Како до подобро дијализно лекување во  Р. Македонија – состојба и предизвици’..повеќе

(10.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Презентација за осигурениците од денешната едукација за здруженијата на пациенти.... преземи

(06.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Измени во позитивната листа на лекови ... (повеќе)

(05.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Демант
На текстот "Фондот им станува Хитлер на матичните лекари"... (повеќе)

(04.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Намалување на потребното време за исплата на породилните отсуства...повеќе
Презентација за исплата на породилни отсуства...(преземи)

(03.05.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Примена на европската картичка за здравствено осигурување во Република Македонија ,за осигурените лица на Кралството Белгија...повеќе

(26.04.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Измени во Законот за здравствено осигурување...
повеќе

(15.04.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Условни буџети...
повеќе

(08.04.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Склучени договори со две приватни офталмолошки здравствени установи...повеќе

(06.04.2011)
Инфо билтен издание бр. 6 од 2011 година...
преземи

(04.04.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Образложение за буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија...
повеќе

(01.04.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ПЗУ Аптеки 2011/2011...повеќе

(04.05.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Намалување на потребното време за исплата на породилните отсуства...повеќе
Презентација за исплата на породилни отсуства...(преземи)


(03.05.2011)
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Примена на европската картичка за здравствено осигурување во Република Македонија ,за осигурените лица на Кралството Белгија...повеќе

(15.04.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Во договорната 2011/2012 година,ФЗОМ во преговорите со ЈЗУ...повеќе

(25.03.2011)
Инфо билтен издание бр. 5 од 2011 година...преземи

(25.03.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ФЗОМ би сакал да ја информира јавноста и да ги потенцира...повеќе

(20.03.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Контрола на дежурните служби во здравствен дом- Скопје...повеќе

(11.03.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
Информација за извршени контроли во ПЗУ во руралните средини ..
повеќе

(10.03.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
По повод ден на бубрежно болните ..
повеќе

(09.03.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Поддршка на здружението за цистична фиброза..повеќе

(04.03.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот..
повеќе

(01.03.2011)
Реакција скапи лекови
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ја информира јавноста...повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Задолжително здравствено осигурување за индивидуалните земјоделци...повеќе

(23.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
Ажурирана програма за работа на ФЗОМ 2011 година...повеќе

(21.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Почитувани ве изветуваме дека денес е објавен новиот Инфо билтен на ФЗОМ, истиот може да го преземете тука

(18.02.2011)
Соопштение до јавноста за ПДД-ГИ за 2010 година
Почитувани,
Ве известуваме дека на шалтерите на подрачните служби на фондот за здравствено осигурување на Македонија може да се подигнат потврдите за примени средства од фондот во 2010 година по основ на надомест на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест, повреда, нега на член на потесно семејство и бременост, раѓање и мајчинство

(17.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ
e-формулари за ПЗУ-аптеки како дел од проектот е-Влада...повеќе

(15.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Завршеток на преговорите со Фармацевтска комора на Македонија за договорите на ФЗОМ 2011/2012 година за примарна здравствена заштита..повеќе

(08.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Завршеток на преговорите со Лекарска комора на Македонија за договорите на ФЗОМ 2011/2012 година за примарна здравствена заштита...повеќе

Сооштение до јавноста
Задолжително здравствено осигурување за индивидуалните земјоделци...повеќе

(15.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Завршеток на преговорите со Фармацевтска комора на Македонија за договорите на ФЗОМ 2011/2012 година за примарна здравствена заштита..повеќе

(08.02.2011)
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
Завршеток на преговорите со Лекарска комора на Македонија за договорите на ФЗОМ 2011/2012 година за примарна здравствена заштита...повеќе

(04.02.2011)
Соопштение до медиумите
Контроли на боледувања на осигуреници и изречени санкции во 2010 година..повеќе

(21.01.2011)
Соопштение до јавноста
Информација за работата на ФЗОМ во 2010 година..повеќе

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини