Македонски   English   Shqip  


 
Новости и соопштенија од ФЗОМ за давателите на услуги за 2014 година

НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА ОД ФЗОМ ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ЗА 2014 ГОДИНА

(11.11.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(06.11.2014)
Известување за ортопедските куќи по однос на доставата на фактурите за месец октомври 2014 година...повеќе

(09.10.2014)
Известување за доставување на документација за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги на осигурените лица за 2015 година...повеќе

(07.10.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови (02-15894/3)...повеќе

(26.09.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(01.09.2014)
Одлука за утврдување на лековите кои може да ги прoпишуваат лекарите во дежурната служба (со важност од 01.09.2014)

(04.08.2014)
Одлука за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...повеќе

(01.08.2014)
Најнови измени на техничко упатство за начинот на фактурирање на здравствени услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ во примарна здравствена заштита и начинот на поднесување на електронски фајлови за доставување на реализирани рецепти со опис на слогот на податоци од рецептниот образец преку Веб портал (се применува за рецептите од 01.09.2014 година) ...повеќе

(15.07.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(02.06.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.05.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(14.04.2014)
Соопштение за лекари кои не сакаат да се пензионираат...повеќе

(02.04.2014)
Во врска со  електронскиот начин на фактурирање на здравствени услуги  во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, која не е по дсг метода, и издадени лекови на рецепт преку Веб Порталот на Фондот...преземи

(31.03.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи

(13.03..2014)
Известување за повлекување на Прегледот на индикации по МКБ-10 и режими на пропишување за лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ...повеќе

(05.02.2014)
Одлука за одложување на рокот за достава на електронските фактури за 2014 година...повеќе

(04.02.2014)
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови...повеќе

(13.01.2014)
Соопштение За давателите на здравствени услуги за  електронски начин на доставување на фактурите преку Веб Порталот на ФЗОМ...повеќе

Образец ЕЛ-ОЛ-1...преземи

(10.01.2014)
Известување за интервенција во ДСГ Групер

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека во периодот од 09 до 14 часот во сабота 11 јануари 2014 година ќе се врши софтверска надграба на дсг груперот, истиот нема да биде достапен и вие нема да можете да групирате и внесувате податоци за вашите пациенти.По изминување на овој период ќе можете да продолжите со вашата работа во ДСГ груперот.

(10.01.2014)
Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во 2014 година...преземи
 

 

 

 

 
пребарување


Видео презентација за Е-услуги на ФЗОМ

Корисни информации за сервисот

Најчесто поставувани прашања  за сервисот
„Мое осигурување мој доктор“ ...
преземи

СЕ РАБОТИ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА!

Информирајте се за Вашите права на бесплатниот телефонски број 080033222 секој работен ден од 8.30 до 20.00 и на мобилен 076/ 339-180 од 12.00 до 20.00 часот(мобилна дежурна служба) или на емаил адресата info@fzo.org.mk

ИН-ВИТРО ПОСТАПКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисни линкови

Медиумски поврзани содржини