Македонски   English   Shqip  


 

Lehtësim për qytetarët që kanë pengesa të ndryshme gjatë  komunikimt me FSSHM

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore të Maqedonisë ka emërojnë persona për të komunikuar me njerëzit që kanë pengesa gjatë komunikimit me fondin në çdo njësi rajonale dhe atë:Njësia rajonale / departamenti

Personi

Email

Telefon

Berovë

Lena Trençevska

lenat@fzo.org.mk

033/470-500

Manastir

Peco Gjorgjiovski

pecog@fzo.org.mk

075 844 712

Makedonski Brod

Dragan Jandreski

draganj@fzo.org.mk

076-339-142 ; 045-275812

Valandovë

Liljana Mishkova

liljanami@fzo.org.mk

034/382-047 ;  070/219-592

Vinicë

Marika Atanasova

marikaa@fzo.org.mk

076 467 130

Gjevgjeli

Ilinka Aksenovska Mitanovska

ilinkaa@fzo.org.mk

078/324-045

Gostivar

Mojse Dimitrijeski

mojsed@fzo.org.mk

070/251-656

Dibër

Anita Dika

anitad@fzo.org.mk

076-467-957

Delçevë

Jonçe Dimitrijoski

jonced@fzo.org.mk

078-366-268

Demir Hisar

Cane Stefanovski

CaneS@fzo.org.mk

070/776-743 ; 047/277-744

Kavadar

Lenca Bogeva

LenceB@fzo.org.mk

072/250-931

Kërçovë

Rexhep Saliu

redzeps@fzo.org.mk

045/225-179

Koçan

Marin Apostolov

marina@fzo.org.mk

070/815-370     033/297-135

Kratovë

Blaga Layova

blagal@fzo.org.mk

031/481-994

Kriva Palankë

Snezhana Veliçkova

snezanav@fzo.org.mk

075/200-860

Krushevë

Elica Kotevska

elicak@fzo.org.mk

048/477-123

Kumanovë

Svetlana Steçevska

svetlanaS@fzo.org.mk

031/ 420 076 лок. 114

Negotinë

Atanas Penkov

atanasp@fzo.org.mk

071/520-157

Oher

Stefan Buntashoski

stefanb@fzo.org.mk

075/606-808 ; 046/260-265 лок.40

Prilep

Martina Bogdanovska

martinab@fzo.org.mk

075-203-311 ; 048-427-360 лок. 129

Probishtip

Toni Yaovski

toniz@fzo.org.mk

032/483-133

Radovish

Savka Atanasova

savkaA@fzo.org.mk

078/583-714

Resnjë

Suzana Monaçevska

suzanamo@fzo.org.mk

078/365-664

Sv. Nikollë

Andreja Josifovski

andreaj@fzo.org.mk

077/853-197

Shkup

Ylatko Jovanovski

zlatkoj@fzo.org.mk

077/827-944

Tatjana Mitevska       

tatjanam@fzo.org.mk

076 339-082

Strugë

Aco Beleski

acob@fzo.org.mk

071/322-980

Strumicë

Vesna Pockova

vesnap@fzo.org.mk

078/552-833

Tetovë

Amir Asani

amira@fzo.org.mk

070/534-695

    Veles

Valentina Delimançevska Andreeva

valentinad@fzo.org.mk

076/469-202 ; 043/233-644 лок.103

   Shtip

Zoran Giçev

zorang@fzo.org.mk

077/531-089

  

Departamenti i    prokurimit

Vase Stratov

vstratrov@fzo.org.mk

071/943-857

Departamenti për koordinim buxhetor

Daniela Petkovska

danielap@fzo.org.mk

  02/3289-016

 


 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro