Македонски   English   Shqip  


 
STRUKTRA ORGANIZATIVE

 

 

Drejtor i Fondit për sigurim shëndetësor 

                    Den Doncev

Drejtor i Fondit për sigurim shëndetësor

Orhan Ramadani

                                      

  

Kontakt

Fondi republikan për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë

Njësitë rajonale të fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro