Македонски   English   Shqip  


 
STRUKTRA ORGANIZATIVE

Strukturën organizative të Fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut mundeni ta shkarkoni këtu

 

Stevo Krstevski

UD Drejtor i Fondit për sigurim shëndetësor 

Faton Ahmeti

UD Drejtor i Fondit për sigurim shëndetësor 

Kontakt

Fondi republikan për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë

Njësitë rajonale të fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro