Македонски   English   Shqip  


 
Sherbimet eletronike te FSSHM

Video Prezentime për sherbimet elektronike të FSSHM

Video prezentim për dorëzim elektronik për refundim të mjeteve

Video prezentim për dorëzim elektronik të raportit për ndërprerje të përkohshme të punës

Video prezentim për dorëzim të kërkesës elektronike për pushim mjekësor meraport elektronik për ndërprerje të përkohshme të punës 

Video prezentim për dorëzim të kërkesës elektronike për pushim mjekësor pa raport elektronik për ndërprerje të përkohshme të punës 

Video prezentim për aplikim për ndihmesa ortopedike

 

 

 
пребарување

Buletin i portaleve Shqiptare

 

Dokumentet e nevojshme për realizimin e procedurës in-vitro