Соопштение во врска со протестот на здружение на деца со оштетен слух - Суритас