Известување за сите матични гинеколози за работилници за ин витро постапка на товар на фондот

Во рамките на остварување на правата од Правилникот за остварување на правото на БПО на товар на средствата на Фондот, ќе се организира нов циклус на обуки на матичните гинеколози во Македонија.