Порано отпочнување за постапката на ин-витро – поголема шанса за принова

Правото на ин витро е една од програмите на Фондот која е со висок приоритет. Нашата цел е да им излеземе во пресрет на сите осигуреници кои сакаат да имаат деца, а имаат потешкотии да го остварат тоа. Визијата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија е задоволни осигуреници.